STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Czerwiec 2022

60,00 zł (15 dni x 4,00 – dni: 1-15, 20-23.06) kwota dotyczy klas, które nie mają już wycieczki w tym miesiącu ( indywidualnie należy pomniejszyć tą opłatę o kwotę zwrotu z otrzymanej wiadomości w dzienniku elektronicznym)

56,00 zł wpłacają klasy 1a,1b,2a,2b,3a,5a,5b,5c, które mają w czerwcu wycieczkę jednodniową ( indywidualnie należy pomniejszyć tą opłatę o kwotę zwrotu
z otrzymanej wiadomości w dzienniku elektronicznym)

52,00zł wpłacają klasy 3b i 3c, które mają w czerwcu wycieczkę dwudniową
(indywidualnie należy pomniejszyć tą opłatę o kwotę zwrotu z otrzymanej wiadomości w dzienniku elektronicznym)

Informacje o zwrotach za zgłoszone nieobecności zostaną wysłane przez dziennik elektroniczny pod koniec maja. Nieobecności w miesiącu czerwcu,
zgodnie z Regulaminem stołówki można zgłaszać tylko do 10 czerwca

Jest możliwość przygotowania posiłków dla uczniów w dni wolne od zajęć lekcyjnych:
- 17 czerwca-zainteresowanych proszę o informację wysłaną przez dziennik elektroniczny do 25 maja


Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,00 zł
Cena jednego obiadu dla nauczyciela wynosi 11,75 zł
Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 – 10 czerwca 2022 na konto podane poniżej.
W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę oraz oddać wypełniony kwestionariusz rezygnacji.
Proszę nie dokonywać wpłat wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.
Bank PKO BP nr konta: 27 1020 2313 0000 3202 0573 2880
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. SP54, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc IX 2021WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z zasadami korzystania przez uczniów z obiadów w stołówce w Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach, która znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka szkolna” w załącznikach.

2. Pobrać ze strony internetowej szkoły kartę zapisania ucznia na obiady w stołówce w Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, wypisać czytelnie i przesłać na adres mailowy sp54intendent @gmail.com zeskanowany dokument
( proszę nie wysyłać zdjęć) Osoby, które nie mają takiej możliwości mogą dostarczyć osobiście intendentcedokumentyw godzinach od 7.30 do 13.00 lub w sekretariacie.
Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do wtorku 31 sierpnia 2021 roku będą mogli korzystać z obiadów od czwartku 2 września, natomiast uczniowie, których karty zapisania wpłyną 1 września, będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 6 września 2021roku.Dokumenty można składać od czwartku26 sierpnia. Uczniowie, których karty wpłyną w późniejszym czasie, również będą mogli korzystać z obiadów w uzgodnionym z rodzicem terminie.

3. Karty zapisania na obiady wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Karta oddana w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2021/2022. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia karty zapisania na obiady, nie uprawnia do korzystania przez ucznia z obiadów, ponieważ lista obiadowa jest sporządzona na podstawie złożonych dokumentów.

4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2021 roku, na konto podane na stronie internetowej oraz poniżej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.

5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o dostarczenie decyzji o przyznaniu posiłków oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 2 września.


Prosimy o zapoznanie sie z nowym regulaminem stołówki szkolnej!


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Jadłospis

Jadłospis 20.06. - 23.06.2022


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Załączniki

Karta zapisania na obiady w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych

Kwestionariusz rezygnacji

Regulamin stołówki szkolnej

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 338 stołówka szkolna


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Alergeny

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8.Orzechy
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne


[Beata Likus
Intendent SP 54]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone