STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
OBIADY

CZERWIEC 2019
36 zł ( 12 dni x 3,00 : 3-18.06.2019)
Rodzice, którzy chcą uzyskać informację o kwocie nadpłaty za obiady, proszeni są o kontakt telefoniczny z intendentką w dniach 3-4 czerwca w godzinach od 9.00 do 11.00. Nadpłaty nie rozliczone w miesiącu czerwcu zostaną zwrócone na konta w miesiącu lipcu.
Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł
Cena jednego obiadu dla nauczyciela wynosi 8,50 zł

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 –5 czerwca 2019.
W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.
Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.
Brak terminowej wpłaty spowoduje wykreślenie z listy obiadowej.

Płatności są dokonywane przelewem od 1-go do 5-go każdego miesiąca.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu KARTY ZAPISANIA NA OBIADY oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ):
Bank PKO BP nr konta: 27 1020 2313 0000 3202 0573 2880
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. SP54, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2018

[Beata Likus
Intendent SP 54]

Jadłospis

Jadłospis


[Beata Likus
Intendent SP 54]

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

WARUNKI ZAPISANIA UCZNIA NA OBIADY W NASZEJ STOŁÓWCE
1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY.
2. Należy wydrukować lub pobrać druk u intendentki i wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (również do pobrania na stronie internetowej szkoły) intendentce od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.00-16.30 a w piątek w godzinach 7.00-9.00 . Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do piątku 31 sierpnia 2018 roku do godziny 16.30, będą mogli korzystać z obiadów od wtorku 4 września natomiast uczniowie, których zobowiązania wpłyną po tym terminie będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 10 września 2018 roku. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentki od czwartku 30 sierpnia.
3.W dniu 3 września można składać wypełnione KARTY ZAPISANIA NA OBIADY w sekretariacie szkoły.
4. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2018/2019. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
5.Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2018 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.
6. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o osobiste dostarczenie decyzji oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 4 września.
7. Druki znajdują się w załącznikach poniżej.


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Załączniki

Karta zapisania na obiady w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz rezygnacji

Regulamin stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 18 stołówka szkolna

Zarządzenie nr 23-zmieniające stawki żywieniowe[Beata Likus
Intendent SP 54]

Alergeny

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8.Orzechy
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne


[Beata Likus
Intendent SP 54]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone