STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
ZMIANA CEN OBIADÓW

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zmienia się cena obiadu w naszej szkole.
Koszt jednego obiadu dla ucznia będzie wynosił 4,00 zł.
Podwyżka opłaty jest konieczna, a dotychczasowa stawka obowiązywała od kilkunastu lat
i powoli stawała się niewystarczająca.
Wzrośnie również o 1,00 zł cena obiadu dla pracowników szkoły i będzie wynosiła 9,50 zł.


[Beata Likus
Intendent SP 54]

28.11.2019r.
OBIADY

OBIADY- MARZEC 2020

88,00 zł ( 22 dni x 4,00zł)

UWAGA!!! Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 4,00 zł
UWAGA!!!Cena jednego obiadu dla nauczyciela wynosi 9,50 zł
Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 –5 marca 2020.
W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.
Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.
Informacje o zwrotach za obiady zostaną wysłane 28.02.2020 przed południem.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu KARTY ZAPISANIA NA OBIADY oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ):
Bank PKO BP nr konta: 27 1020 2313 0000 3202 0573 2880
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. SP54, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2018


[Beata Likus
Intendent SP 54]

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY.

2. Należy wydrukować ze strony internetowej szkoły lub pobrać druk u intendentki i wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście intendentce wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH(również do pobrania na stronie internetowej szkoły)w godzinach pracy intendentki: w sierpniu od 7.30 do 11.00 a od września:poniedziałek 6.00-14.00, od wtorku do czwartku 8.00 -14.00, piątek 10.00 – 14.00. Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do piątku 30sierpnia 2019 roku do godziny 10.00, będą mogli korzystać z obiadów od wtorku 3 września natomiast uczniowie, których zobowiązania wpłyną po tym terminie będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 9 września 2019roku. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentkiod poniedziałku 26 sierpnia.

3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2019/2020. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.

4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2019 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.

5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o osobiste dostarczenie decyzji o przyznaniu posiłków oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 3 września.
[Beata Likus
Intendent SP 54]

Jadłospis

Jadłospis


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Załączniki

Karta zapisania na obiady w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz rezygnacji

Regulamin stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 27 stołówka szkolna


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Alergeny

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8.Orzechy
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne


[Beata Likus
Intendent SP 54]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone