STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
OBIADY W CZERWCU

OBIADY W CZERWCU (4-21.06.2018)
Uczniowie : 42,00 zł (14 dni x 3,00 )
Nauczyciele : 5,41 – cena jednego obiadu

Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 –5 czerwca 2018. Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.
30 maja zostaną wysłane e-mailowo informacje o kwocie do odliczenia ( zwroty za nieobecność dziecka na obiadach) od wpłaty za miesiąc maj. Ponieważ jest już ostatni miesiąc w tym roku szkolnym, bardzo proszę o sprawdzenie poczty elektronicznej przed wpłatą.
Proszę pamiętać o odliczeniu dni w których np. jest planowana wycieczka szkolna i dopisaniu tej informacji w tytule przelewu (np. SP 54, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc V. 2017 bez 10.V)
W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę .


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Jadłospis

Jadłospis


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Stołówka szkolna

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 im. M. Konopnickiej w Katowicach informuje, że od dnia 02 stycznia 2018r. zostaje otwarta kuchnia szkolna. Listy uczniów dotychczas korzystających z obiadów pozostają aktualne ze Szkoły Podstawowej nr 51 im. F. Chopina. Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat na obiady szkolne za miesiąc styczeń 2018 dla swojego dziecka na konto naszej szkoły.

Wpłaty należy dokonywać do 05 stycznia 2018r.:
Bank PKO BP S.A. O/Katowice
nr konta: 27102023130000320205732880
tytułem: OBIADY – imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc……….
Rodzice chętnych uczniów dotychczas nie korzystających z obiadów mogą złożyć „Deklarację korzystania z obiadów szkolnych”. Deklaracja do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stołówka szkolna”.
Posiłki dla tych uczniów będą wydawane od 08 stycznia 2018r.


[Dyrekcja]

Załączniki

Zobowiązanie rodzica/opiekuna, który zapisuje dziecko na obiady w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Kwestionariusz rezygnacji

Regulamin stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 18 stołówka szkolna

Zarządzenie nr 23-zmieniające stawki żywieniowe[Dyrekcja]

Alergeny

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8.Orzechy
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne


[Beata Likus
Intendent SP 54]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone