STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
OBIADY

OBIADY-LISTOPAD 2019

54,00 zł ( 18 dni )

W listopadzie są 3 wolne dni:1,11 oraz 4 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych), które zostały odliczone od podanej powyżej kwoty.

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,00 zł.
Cena jednego obiadu dla nauczyciela wynosi 8,50 zł.
Wpłatę należy dokonać przelewem w dniach 1 –5 listopada 2019.
W razie rezygnacji należy z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować intendentkę.
Proszę nie przelewać pieniędzy wcześniej, ani nie zaokrąglać kwoty wpłaty.
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto szkoły (po wcześniejszym podpisaniu KARTY ZAPISANIA NA OBIADY oraz KLAUZULI INFORMACYJNEJ):
Bank PKO BP nr konta: 27 1020 2313 0000 3202 0573 2880
W tytule płatności należy wpisać:
Szkołę, nazwisko i imię dziecka, klasę, obiady za miesiąc.
np. SP54, Kowalski Jan, 1d, obiady za miesiąc X 2018

[Beata Likus
Intendent SP 54]

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

1. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z informacjami zawartymi w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY.

2. Należy wydrukować ze strony internetowej szkoły lub pobrać druk u intendentki i wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście intendentce wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH(również do pobrania na stronie internetowej szkoły)w godzinach pracy intendentki: w sierpniu od 7.30 do 11.00 a od września:poniedziałek 6.00-14.00, od wtorku do czwartku 8.00 -14.00, piątek 10.00 – 14.00. Uczniowie, których karty zapisania na obiady i klauzule informacyjne zostaną dostarczone do piątku 30sierpnia 2019 roku do godziny 10.00, będą mogli korzystać z obiadów od wtorku 3 września natomiast uczniowie, których zobowiązania wpłyną po tym terminie będą mogli korzystać z obiadów od poniedziałku 9 września 2019roku. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentkiod poniedziałku 26 sierpnia.

3. KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2019/2020. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.

4. Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 5 września 2019 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca.

5. Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o osobiste dostarczenie decyzji o przyznaniu posiłków oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. Ci uczniowie również będą mogli korzystać z obiadów w naszej stołówce od 3 września.
[Beata Likus
Intendent SP 54]

Jadłospis

Jadłospis


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Załączniki

Karta zapisania na obiady w Szkole Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Kwestionariusz rezygnacji

Regulamin stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 27 stołówka szkolna


[Beata Likus
Intendent SP 54]

Alergeny

1.Zboża zawierające gluten
2.Skorupiaki i produkty pochodne
3.Jaja i produkty pochodne
4.Ryby i produkty pochodne
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
8.Orzechy
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne


[Beata Likus
Intendent SP 54]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone