STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
DWOREK POD LIPAMI

PODZIĘKOWANIE DLA WŁAŚCICIELI RESTAURACJI "DWOREK POD LIPAMI"Pragniemy serdecznie Państwu podziękować za bezinteresowną pomoc i okazane wsparcie naszym uczniom, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy innym.

Dziękujemy za ogromną wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa... wtedy proste - dziękujemy- zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.


[Dyrekcja
uczniowie
nauczyciele wychowawcy
rok szkolny 2014-2015]

Funkcje w życiu codziennym

Sponsorem nagród w szkolnym konkursie matematycznym dla uczniów kl III "Funkcje w życiu codziennym" było wydawnictwo GWO. Gorące podziekowania dla wydawnictwa GWO za wsparcie szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów kl III. Nagrody książkowe , dyplomy oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

[Dyrekcja
rok szkolny 2012-2013]

Biblioteka

Wydawnictwu AMBER
Dziękujemy za nieodpłatne przekazanie wielu cennych pozycji książek,
które wzbogaciły księgozbiór naszej szkoły.
Państwa bezinteresowna pomoc przyczyniła się do rozbudzania zainteresowań czytelniczych naszej młodzieży.

Liczymy na dalszą współpracę.

[Dyrekcja
rok szkolny 2012-2013]

I, II Szkolny Konkurs Logiczego Myślenia
Sponsorem nagród do
I SZKOLNEGO KONKURSU LOGICZNEGO MYŚLENIA
było
Wydawnictwo Logi.
Serdecznie Dziękujemy za nagrody.[Dyrekcja
rok szkolny 2011-2012]

Język angielski

Serdecznie dziękujemy wydawnictwu Pearson Longman, a szczególnie Pani Annie Wiśniewskiej, za ufundowanie nagród dla uczniów, którzy biorą udział w szkolnych konkursach z języka angielskiego.
Nauczyciele języka angielskiego.


[Dyrekcja
rok szkolny 2011-2012]

Biblioteka

Wydawnictwu ZNAK,
Pragniemy złożyć gorące podziękowania za wsparcie biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej
w Katowicach
i przekazanie na jej rzecz wielu cennych pozycji książkowych.

Swoją bezinteresowną postawą i zaangażowaniem
w sprawy naszej placówki ,
sprawiliście nam
Państwo ogromną radość.

Liczymy na dalszą współpracę.
[Dyrekcja
rok szkolny 2011-2012]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone