STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
OBWÓD Szkoły Podstawowej nr 54

OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej ul. Wojciecha 9, Katowice:

1. Adama od 4 do 32 parzyste oraz 58 i 60
2. Barbórki
3. Batalionów Chłopskich
4. Gościnna
5. Górniczego Stanu od 1 do 67 wszystkie
6. Karliczka od 1 do 16
7. Kolista
8. Młodzieżowa
9. Mysłowicka od 1 do 36 i od 40 do 80 parzyste
10. Pszczyńska
11. Przyjemna
12. Radosna
13. Sosnowa
14. Wesołowska
15. Wojciecha


Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły (www.sp54.katowice.pl) w zakładce: "REKRUTACJA - SP 54 "


[Dyrekcja]

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

>>Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)<<


[link do strony Kuratorium]

zgłoszenie / wniosek rekrutacyjny

Zgłoszenie ucznia / uczennicy do klasy 1 z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu szkoły


Oświadczenie woli RodzicówWniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły


Oświadczenie woli Rodziców
Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna i siatkówka chłopców z obwodu szkoły

Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna i siatkówka chłopców spoza obwodu szkoły

Oświadczenie woli Rodziców[Dyrekcja]

Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice

Dotyczy ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Pismo Wiceprezydenta Miasta Katowice

Klasy dwujęzyczne

Język chiński


[link do strony BIP UM Katowice / załączniki]

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Działania
od 01.03.2018r.
do 28.03.2018r.
od 17.05.2018r.
do 24.05.2018r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
do 05.04. 2018r. do 25.05. 2018r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
06.04.2018r.
11.06.2018r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I
od 10.04.2018r.
do 13.04.2018r.
od 12.06.2018r.
do 15.06.2018r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
18.04.2018r.
14.06.2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych


[Dyrekcja]

Harmonogram rekrutacji do klasy czwartej sportowej

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Działania
od 01.03.2018r.
do 16.03.2018r.
od 17.05.2018r.
do 22.05.2018r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 4 szkoły podstawowej o profilu piłka nożna chłopców i piłka siatkowa chłopców
05.04.2018r.
25.05.2018r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 4
od 10.04.2018r.
do 13.04.2018r.
od 12.06.2018r.
do 15.06.2018r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
od 22.06.2018r.
do 25.06.2018r.
do 11.07.2018r.
Dostarczenie świadectwa ukończenia
klasy 3
29.06.2018r.
godz 15.00
16.07.2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych


[Dyrekcja]

klasa sportowa

procedura przyjmowania uczniów klasa sportowa

Regulamin klasy sportowej


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone