STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że 20 czerwca 2022r. o godzinie 17.00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie Rodziców dzieci uczęszczających do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się COVID - 19 istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej przy wejściu do szkoły od kościoła św. Barbary, w godzinach od 7.00 do 18.00 lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy szkoły sekretariat_sp54@wp.eu Informujemy, że podpisany wniosek rekrutacyjny wraz ze stosownymi załącznikami należy wysłać pocztą tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej, ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice. O terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.


[Dyrekcja]

Link do rekrutacji do klas pierwszych 2022/2023

>>REKRUTACJA<<


[Dyrekcja]

OBWÓD Szkoły Podstawowej nr 54


OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej ul. Wojciecha 9, Katowice:

1. Adama od 4 do 32 parzyste oraz 58 i 60
2. Barbórki
3. Batalionów Chłopskich
4. Gościnna z wyjątkiem numerów 5d i 5e
5. Górniczego Stanu od 1 do 67
6. Karliczka od 1 do 16
7. Kolista
8. Młodzieżowa
9. Mysłowicka od 1 do 35a nieparzyste i od 2 do 80 parzyste
10. Plac Pod Lipami
11. Pszczyńska
12. Przyjemna
13. Radosna
14. Sosnowa
15. Wesołowska
16. Wojciecha[Dyrekcja]

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

>>Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)<<


[link do strony Kuratorium]

zgłoszenie / wniosek rekrutacyjny / oświadczenie

Oświadczenie woli Rodziców - klasa IWniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły - klasa II-VIII


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły - klasa I-VIII


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej


Oświadczenie woli Rodziców - klasa II-VIII


Oświadczenie woli Rodziców - klasa IV - sportowa[Dyrekcja]

Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice

[link do strony BIP UM Katowice / załączniki]

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Działania
od 21.03.2022r.
do 08.04.2022r.
od 09.05.2022r.
do 20.05.2022r.
Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej
-
-
od 09.05.2022r.
do 20.05.2022r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej
od 21.03.2022r.
do 13.04.2022r.
od 09.05.2022r.
do 26.05.2022r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej
21.04.2022r.
do godz. 15.00
31.05.2022r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
-
od 31.05.2022r.
do 10.06.2022r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
25.04.2022r.
do godz. 15.00
27.06.2022r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


[Dyrekcja]

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Działania
od 21.03.2022r.
do 08.04.2022r.
od 13.06.2022r.
od 17.06.2022r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej
od 11.04.2022r.
do 29.04.2022r.
od 20.06.2022r.
do 22.06.2022r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
09.05.2022r. do godz. 15.00
24.06.2022r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
09.05.2022r. do godz. 15.00
24.06.2022r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
09.05.2022r.
do 20.05.2022r.
24.06.2022r.
do 01.07.2022r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego w postaci pisemnego oświadczenia
od 27.06.2022r.
do 30.06.2022r.
od 27.06.2022r.
do 01.07.2022r.
Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej
04.07.2022r.
do godz. 15.00
08.07.2022r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone