STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
OBWÓD Szkoły Podstawowej nr 54

OBWÓD
Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej ul. Wojciecha 9, Katowice:

1. Adama od 4 do 32 parzyste oraz 58 i 60
2. Barbórki
3. Batalionów Chłopskich
4. Gościnna
5. Górniczego Stanu od 1 do 67 wszystkie
6. Karliczka od 1 do 16
7. Kolista
8. Młodzieżowa
9. Mysłowicka od 1 do 36 i od 40 do 80 parzyste
10. Pszczyńska
11. Przyjemna
12. Radosna
13. Sosnowa
14. Wesołowska
15. Wojciecha


Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły (www.sp54.katowice.pl) w zakładce: "REKRUTACJA - SP 54 "


[Dyrekcja]

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

>>Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)<<


[link do strony Kuratorium]

zgłoszenie / wniosek rekrutacyjny

Zgłoszenie ucznia / uczennicy do klasy 1 z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu szkoły


Oświadczenie woli RodzicówWniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły


Oświadczenie woli Rodziców
Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna chłopców i piłka siatkowa dziewcząt z obwodu szkoły

Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna chłopców i piłka siatkowa dziewcząt spoza obwodu szkoły

Oświadczenie woli Rodziców[Dyrekcja]

Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice

Dotyczy ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.


[link do strony BIP UM Katowice / załączniki]

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Działania
od 15.03.2019r.
do 27.03.2019r.
od 06.05.2019r.
do 14.05.2019r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
do 05.04. 2019r. do 22.05. 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
08.04.2019r.
23.05.2019r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I
od 09.04.2019r.
do 15.04.2019r.
od 24.05.2019r.
do 31.05.2019r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
26.04.2019r.
godz. 15.00
13.06.2019r.
godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych


[Dyrekcja]

Harmonogram rekrutacji do klasy czwartej sportowej

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym Działania
od 18.03.2019r.
do 29.03.2019r.
od 25.06.2019r.
do 26.06.2019r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 4 szkoły podstawowej o profilu piłka nożna chłopców i piłka siatkowa chłopców
od 18.03.2019r.
do 05.04.2019r.
27.06.2019r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
09.04.2019r.
28.06.2019r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 4
od 21.06.2019r.
do 25.06.2019r.
do 01.07.2019r.
do 03.07.2019r.
Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia
klasy 3
09.04.2019r.
28.06.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego
od 10.04.2019r.
do 15.04.2019r.
od 01.07.2019r.
do 03.07.2019r.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia
26.06.2019r.
do godz. 15.00
04.07.2019r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego


[Dyrekcja]

klasa sportowa

procedura przyjmowania uczniów klasa 4 sportowa

Regulamin klasy sportowej


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone