STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Uchwała Rady Miasta Katowice

UCHWAŁA NR XXI/404/16 RADY MIASTA KATOWICE


[Rada Miasta Katowice]

Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

>>PWyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)<<


[link do strony Kuratorium]

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I sportowej
na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji uczniów do klasy I ogólnej
na rok szkolny 2016/2017


[Dyrekcja]

zgłoszenie / wniosek rekrutacyjny

Zgłoszenie ucznia / uczennicy z obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do Gimnazjum spoza obwodu szkoły


Wniosek rekrutacyjny rodziców/prawnych opiekunów
o przyjęcie dziecka do klasy sportowej o profilu piłka nożna / piłka siatkowa

Regulamin klasy sportowej


* test sprawności fizycznej ustalony przez trenera danej dyscypliny sportowej (załącznik 1 zasady rekrutacji uczniów do klas 1) zorganizowany będzie wówczas jeżeli liczba kandydatów do klasy o danym profilu przekracza 26 chętnych.


[Marcin]

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

>>Rekrutacja - informacje<<


[link do strony Kuratorium]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone