STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
Załącznik nr 1 :
Wzór Karty Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej


Załącznik nr 2 :
Informacja dla rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą pedagogiczno – psychologiczną oraz przyznanych formach, wymiarze godzin i okresie realizacji pomocy


Załącznik nr 3 :
Wzór arkusza dostosowania wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu .


Załącznik nr 4 :
Wzór formularza Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego


Załącznik nr 5 :
Formularz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia


Załącznik nr 6 :
Wzór formularza modyfikacji programu nauczania


Załącznik nr 7 :
Wzór formularza aneksu do programu nauczania[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone