STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
HYMN SZKOŁY

[Beata Sałagan i Agnieszka Tomczyk z klasy VIII B
Autor muzyki: Muzyka popularna ]

Sztandar[Marcin]

Ceremoniał Pocztu Sztandarowego

Ceremoniał

Pocztu Sztandarowego

Szkoły Podstawowej nr 54

im. Marii Konopnickiej w Katowicach
I. Skład i wygląd Pocztu Sztandarowego.

§ 1
Sztandarem Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej jest sztandar nadany szkole w dniu 03.06.2009r.,z wizerunkiem Marii Konopnickiej po jednej stronie i godłem Rzeczypospolitej Polskiej po drugiej stronie.
§ 2
Sztandar jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny mu jest taki sam szacunek jak symbolom narodowym.
§ 3
W przypadku żałoby narodowej lub w trakcie udziału w uroczystościach pogrzebowych lub żałobnych sztandar należy ozdobić czarnym kirem.
§ 4
Poczet Sztandarowy składa się z trzech osób. Jedna trzyma sztandar, dwie pozostałe stoją po prawej i po lewej stronie.
§ 5
Wszystkich członków pocztu sztandarowego obowiązuje strój galowy: dziewczęta – białe bluzki, czarne spódnice lub spodnie, chłopcy – czarny lub granatowy garnitur, biała koszula (dopuszcza się możliwość zdjęcia marynarki). Wszyscy członkowie pocztu sa przepasani przez prawe ramię biało-czerwonymi szarfami, a na rękach mają białe rękawiczki.
§ 6
Bycie członkiem Pocztu Sztandarowego jest najwyższym zaszczytem, jakiego może dostąpić uczeń szkoły. Są oni wybierani przez Radę Pedagogiczną spośród uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem.


II. Uroczystości szkolne.

§ 1
Sztandar szkolny powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych, a w szczególności na: rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, uroczystym pożegnaniu lub wręczeniu świadectw absolwentom, akademii z okazji świąt państwowych oraz na zaproszenia innych szkół i instytucji.
§ 2
Przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do Sali lub na plac, na którym odbywa się uroczystość. Dyrektor szkoły lub osoba prowadząca uroczystość prosi zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Poczet Sztandarowy wprowadzić! ” lub ”Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 54 Marii Konopnickiej w Katowicach wprowadzić!”. Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45º do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść.
§ 3
Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, dyrektor lub osoba prowadząca wygłasza formułę: „Do Hymnu!” lub „Do Hymnu Państwowego!”. Wszyscy wstają. Członkowie Pocztu staja na baczność, a sztandar należy pochylić do przodu pod katem 45º. Po odśpiewaniu bądź odegraniu hymnu następuje komenda „Po Hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, Poczet podnosi sztandar do pionu i może stanąć w pozycji „Spocznij”.
§ 4
Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
§ 5
Po zakończeniu uroczystości dyrektor lub prowadzący prosi zebranych o powstanie i wydaje komendę: „Poczet Sztandarowy wyprowadzić!” lub „Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach wyprowadzić!”. Poczet sztandarowy wychodzi w ten sam sposób, w jaki wchodził – trzymając sztandar pod kątem 45º. Osoby zebrane na miejscu uroczystości mogą je opuścić dopiero po wyjściu Pocztu.
§ 6
Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy go pochylić do przodu.


III. Uroczystości kościelne.

§ 1
W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend.
§ 2
W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45º do przodu i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do Ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść. Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.
§ 3
W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie Pocztu Sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
§ 4
Pochylenie Sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia Hostii i kielicha: w czasie Przemienienia, przed Komunia Św. oraz w trakcie podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
b) podczas śpiewania Hymnu Państwowego i hymnów kościelnych;
c) podczas opuszczania trumny do grobu;
d) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
e) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
f) na każde polecenie opuszczenia sztandaru przez księdza lub inna przemawiająca osobę.
§ 5
Po zakończonej uroczystości Poczet Sztandarowy wychodzi w taki sam sposób, w jaki wchodził. Wszyscy zebrani stoją.[A. Czenczek]

TEKST O PATRONCE

TEKST O PATRONCE[M. Foltynowicz]

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły[Dyrekcja]

MISJA NASZEJ SZKOŁY

MISJA NASZEJ SZKOŁY[Dyrekcja]

Wychowawcy


SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasa 1a - mgr Magdalena Kostka

Klasa 1b - mgr Weronika Boronowska

Klasa 1c - mgr Alina Jasińska

Klasa 2a - mgr Katarzyna Bogus

Klasa 2b - mgr Mariola Smolińska

Klasa 3a - mgr Magdalena Buchta

Klasa 3b - mgr Kinga Drożdż

Klasa 3c - mgr Agnieszka Kwasek

Klasa 4a - mgr Anna Fiuk

Klasa 4b - mgr Kamila Marznica

Klasa 4c - mgr Katarzyna Wypchał

Klasa 5a - mgr Edyta Poświata

Klasa 5b - mgr Renata Sławek

Klasa 5c - mgr Katarzyna Nowakowska

Klasa 7a - mgr Mirosława Foltynowicz

Klasa 8a - mgr Bożena Cieślik-Gajek


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone