STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Grono Pedagogiczne


Dyrekcja

Dyrektor - mgr Aleksander Panek
Wicedyrektor - mgr Edyta Wójcik


Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jagoda Chmielewska
mgr Anna Górska – Kowalik
mgr Katarzyna Sokolik
mgr Weronika Musioł
mgr Joanna Soja
mgr Agata Czenczek

Język polski

mgr Mirosława Foltynowicz
mgr Bożena Cieślik - Gajek
mgr Marta Kieruzel
mgr Bożena Pawłowska

Język angielski

mgr Jagoda Chmielewska
mgr Sylwia Jędrach
mgr Katarzyna Nowakowska
mgr Agnieszka Pacyno

Język niemiecki

mgr Katarzyna Odoj

Muzyka

mgr Lidia Kusek

Plastyka

mgr Beata Ziemba
mgr Roma Szołtys

Historia

mgr Marta Kieruzel
mgr Edyta Poświata
mgr Roma Szołtys

Wiedza o społeczeństwie

mgr Edyta Poświata
mgr Irena Mazur
mgr Aleksander Panek

Przyroda

mgr Magdalena Sułowicz

Geografia

mgr Beata Ziemba

Biologia

mgr Beata Chrobok

Chemia

mgr Anna Fiuk
mgr Lucyna Czenczek
mgr Joanna Marciniak

Fizyka

mgr Krzysztof Rola

Matematyka

mgr Anna Fiuk
mgr Iwona Frosik
mgr Edyta Wójcik
mgr Marcin Szkutnik
mgr Joanna Marciniak

Informatyka

mgr Marcin Szkutnik

Technika

mgr Agnieszka Słaboń

Wychowanie Fizyczne

mgr Wojciech Gliwa
mgr Wojciech Ilczuk
mgr Kamila Marznica
mgr Kamil Pache
mgr Renata Sławek
mgr Krzysztof Solarz
mgr Anna Rynkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Krzysztof Solarz

Zajęcia artystyczne

mgr Roma Szołtys
mgr Beata Chrobok
mgr Lidia Kusek
mgr Beata Ziemba

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Edyta Poświata

Religia

mgr Aleksandra Mierzwińska
ks. mgr Dariusz Antoniewicz

Doradztwo zawodowe

mgr Małgorzata Glenc

Bibliotekarz

mgr Elżbieta Trawińska

Świetlica

mgr Jagoda Chmielewska
mgr Anna Górska – Kowalik
mgr Weronika Musioł
mgr Małgorzata Nowak
mgr Katarzyna Sokolik

Pedagog

mgr Małgorzata Nowak

Psycholog

mgr Katarzyna Kwaśna

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone