STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Projekty środowiskowe
Gimnazjum nr16 realizuje ciekawe projekty środowiskowe

Jak co roku nasze gimnazjum tworzy ekologiczne, projekty edukacyjne, podnoszące wiedze o naszym środowisku lokalnym pt. "Fauna i flora Giszowca". W tym roku zajęliśmy się tematem: "Owady wokół nas", czyli czy możliwe jest życie bez owadów pożytecznych. Projekt realizowali uczniowie naszego gimnazjum klas 1, 2 i 3. Ma on charakter interdyscyplinarny, w pracę nad nim włączyli się nauczyciele przedmiotowcy: z biologii, chemii, języka angielskiego, informatyki, kółka fotograficznego oraz nauczyciele zajmujący się klasami integracyjnymi. Realizowany był od listopada 2011 do maja 2012 roku.

Celem naszego projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej wiedzy na temat popularnych owadów związanych z ekosystemem miasta i działalnością człowieka. Chcieliśmy poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat budowy popularnych owadów oraz ich zachowań inteligentnych. Znajomość ich skomplikowanych zachowań, oraz roli, jaką pełnia w przyrodzie pozwoliła uświadomić nam, na czym powinna polega ochrona tych ciekawych i najliczniejszych stawonogów.
Nasze grupy badawcze miały na celu:
. Kształtowanie postaw sprzyjających środowisku
. Umiejętność promocji w środowisku swoich przekonań i ekologicznego, a wiec świadomego stylu życia
. Rozwijanie umiejętności planowania pracy badawczej
. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie

Najważniejszymi działaniami w projekcie były:
. Comiesięczne spotkania grup badawczych
. Poszerzenie informacji o budowie i zachowaniach wybranych grup owadów
. Wycieczka do Zoo
. Pogadanki, debata z zaproszonymi ekspertami z dziedziny ekologii oraz przedstawicielami śr. lokalnego i mieszkańcami
. Organizacja pokazu multimedialnego o naszych działaniach w ramach projektu
. Organizacja happeningu ekologicznego w Gck Ksm, promującego świadome postawy proekologiczne w naszym najbliższym środowisku

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 18 maja 2012 roku w Giszowieckim Centrum Kultury KSM w Katowicach. Zaprosiliśmy na nią Pana dyrektora mgr Aleksandra Panka, panią vice dyrektor Ewę Buczek, którzy wspierają nasze proekologiczne działania. Dodatkowo przybyli rodzice, uczniowie, nauczyciele a także dzieci z zaprzyjaĽnionego Przedszkola nr 59 oraz przedstawiciele Rady mieszkańców naszego osiedla.

W czasie debaty omówiliśmy kolejne, podjęte działania, które złożyły się na realizację projektu, a więc: udział w warsztatach edukacyjnych " Jestem przyjacielem zwierząt", w Pałacu Młodzieży, udział w wykładach ekologicznych " Zagrożenia fauny i flory w województwie śląskim". Zostały one zilustrowane i przedstawione w trakcie prelekcji uczestników. Dodatkowo nawiązaliśmy współprace z Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, gdzie zaproszeni goście w naszym Gimnazjum przedstawili następującą tematykę: Krzysztof Sokół mówił o " Faunie ekosystemu miasta Katowice, a pani Alicja Miszta - entomolog Przedstawiła tematykę Ważek - owadów wodnych".

Uczestnicy kółka języka angielskiego pokazali prezentację multimedialną, utworzoną z panią Katarzyną Nowakowską i Krzysztofem Rolą, pt. " Owady Europy".

Na zakończenie realizacji projektu zaprosiliśmy pracowników Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, a więc panie Alicję Misztę i Agatę Kloczkowską na wycieczkę edukacyjna po naszej dzielnicy, gdzie nauczyliśmy się poznawać, oznaczać popularne owady naszych łąk, lasów, oraz akwenu " Barbara- Janina". Wyniki tej pracy przedstawiliśmy na planszach, posterach i zdjęciach przedstawionych na debacie.

Pani Agata Czenczek i Joanna Soja, zajmująca się grupą integracyjną, omówiły karty pracy i plakaty uczniów pracujących w grupie badawczej zajmującej się owadami pożytecznymi i społecznymi.

Utworzyliśmy również wystawę prac fotograficznych uczestników projektu z kółka fotograficznego, którą można podziwiać do końca czerwca w Gck Ksm. Została ona opracowana przez uczniów pod kierownictwem p. Z. Palki i E. Trawińskiej.

Na debatę zaprosiliśmy Roberta S., hobbystę, który od dawna interesuje się bardzo popularną grupą Owadów, jakimi są Kózkowate, oprócz własnych okazów i zdjęć, dużym zainteresowaniem cieszyły się żywe okazy tych przedstawicieli, zebrane przed wykładem.

Część naukowa debaty zakończył mini-koncert muzyki klasycznej i pokazy artystyczne.


[B. Chrobok]

Dzień języków obcych

Sprawozdanie z Dnia Języków Obcych pt "Eksplozja Zabawy z Językami Obcymi" z dnia 4. 06. 2012r.

Dzień 4 czerwca był w naszej szkole Dniem Języków Obcych. Ci wszyscy, którzy marzyli o spotkaniu z Lady Gagą, Brucem Lee czy Michaelem Jacksonem i innymi celebrytami, a także o skosztowaniu przepysznych potraw z wielu krajów europejskich to na pewno się nie zawiedli.

Tego dnia uczniowie, nauczyciele oraz goście - uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi wraz z wychowawcami - na dobry początek obejrzeli przedstawienie w języku niemieckim o królewnie śnieżce przygotowane pod okiem pani Patrycji Pruby, a także zapoznali się z prezentacją o realizowanym przez naszą szkołę projekcie europejskiej współpracy szkół Comenius. Była to doskonała okazja do podzielenia się wrażeniami z wyjazdów na Słowację i Grecję, w których w ramach tejże współpracy uczestniczyli nasi uczniowie wraz z nauczycielami. Dodatkowo dziewczyny z zespołu "Lose control" pod opieką pań Beaty Chrobok i Kamili Marznicy przygotowały pokaz taneczny.

Ponadto odbyły się występy w konkursie karaoke prowadzonym przez Monikę Florek z kl Ib oraz Adriannę Polak z kl IId, który dostarczył wszystkim jej uczestnikom doskonałej zabawy. Miał on formę bitwy na głosy, w której zmierzyli się nie tylko uczniowie, lecz również organizatorzy konkursu. Po raz kolejny miał miejsce również konkurs na sobowtóra postaci pochodzących z krajów szkół partnerskich w projekcie Comenius oraz z krajów anglo lub niemieckojęzycznych poprowadzony w wyśmienitym stylu przez Magdalenę Piskorz z klasy IIId oraz Donatę Kamińską i Magdalenę Apriasz z kl Ia. A w tym dniu mogliśmy spotkać kapitana Jack'a Sparrow'a, Jokera, Madonnę, Keshę czy też wampirzycę przybyłą do nas wprost z Bułgarii.

W tym roku szkolnym Dzień Języków Obcych został wzbogacony o nowe konkursy. Podczas konkursu recytatorskiego mogliśmy m.in. zobaczyć i usłyszeć fragment sceny balkonowej z "Romea i Julii" Shakeaspeare'a oraz utwory innych znanych angielskich i niemieckich twórców. W konkursie interjęzykowym "Unter Sprachen" bezkonkurencyjną z języków angielskiego i niemieckiego okazała się drużyna z klasy Ib - Angelika Mucha oraz Kacper Stępień, którzy to nie tylko najlepiej znają dwa języki, ale również mają wiedzę na temat kultury i geografii krajów anglo i niemieckojęzycznych. Uczniowie naszej szkoły mieli również okazję choć na chwilę stać się tłumaczami uczestnicząc w konkursie na tłumaczenie piosenki anglojęzycznej. Bezapelacyjnymi zwycięzcami okazały się drużyny z klasy III b zajmując dwa najważniejsze miejsca.

Co więcej, Dzień Języków Obcych był nie tylko eksplozją zabawy, lecz również wiedzy i umiejętności naszych uczniów oraz Dniem Otwartym podczas którego uczniowie klas szóstych poza wspomnianymi imprezami i konkursami, uczestniczyli w pokazach robotów, które przygotował pan Krzysztof Rola wraz z uczniami oraz "uczyli" się chemii z panią Lucynę Czenczek. Szóstoklasiści w trakcie zwiedzania naszego gimnazjum mieli okazję podziwiać plakaty i transparenty zawierające informacje na temat krajów uczestniczących wraz z naszą szkołą w projekcie Comenius.

A na koniec coś pysznego, bo bez jedzenia czegoś by nam wszystkim brakowało. Już stało się to tradycją DJO, że zapraszamy wszystkich do bufetu. W tym roku mieliśmy okazję zasmakować potraw słowackich, tureckich, rumuńskich, włoskich, hiszpańskich i greckich, a więc pochodzących z krajów naszych partnerów, jak i również tradycyjnych potraw angielskich i niemieckich. A ponadto dla naszych gości przygotowaliśmy "kawiarenkę" w sali nr 4, gdzie mieli słodki poczęstunek.

Dzień Języków Obcych stał się więc nie tylko okazją do doskonałej zabawy lecz również wzbogacenia wiedzy na temat Projektu Comenius oraz naszych krajów partnerskich.

Wyniki konkursów Dnia Języków Obcych:

. Interjęzykowego (organizatorzy: S. Jędrach, R. Szatkowska):
I miejsce - kl Ib: Kacper Stępień, Angelika Mucha (86 pkt) celujący X3 (z wybranego języka obego)
II miejsce - kl IIa: Nicoletta Podyma, Paulina Świniarska (69 pkt) celujący X2 (z wybranego języka)
III miejsce - kl IIId: Rafał Janiec, Marta Herbeć (60 pkt) celujący X1 (z wybranego języka)
Wyróżnienie: kl IIIc Marcin Kindrat, Przemek Chlipała (58 pkt)

. Recytatorskiego (organizatorzy: S. Jędrach, R. Szatkowska, K.Odoj):
I miejsce - kl Ia: Kinga Chlipała celujący X3 (z języka angielskiego)
II miejsce - kl IIIc Marcin Kindrat celujący X2 (z języka niemieckiego)
III miejsce - kl IIa: Bartek Lengling / Karolina Wójcik oraz Wojtek Wolny i Marcin Kanclerz z IIa
oceny celujące X1 (z języka angielskiego)

. Na sobowtóra (organizator: S. Jędrach ):
I miejsce - kl IIId: Ewa Kamińska (Joker) celujący X3 (z języka angielskiego)
II miejsce - kl IIa: Paweł Gąsior (Jack Sparrow) celujący X2 (z języka angielskiego)
III miejsce - kl IId Daniel Peas (Kesha) celujący X1 (z języka angielskiego)

. Na tłumaczenie piosenki (organizator:K. Nowakowska):
I miejsce - kl II b celujący X3 (z języka angielskiego)
II miejsce - kl IIIb celujący X2 (z języka angielskiego)
III miejsce - kl Ia ora III c celujący X1 (z języka angielskiego)

. Karaoke (organizatorzy: K. Witek, K. Rola):
I miejsce kl IIId
II miejsce kl IIIa
III miejsce kl IId

. Na plakat i transparent: (organizatorzy: S. Jędrach, K. Witek) - konkurs bez ocen.
I miejsce - kl IIIb
II miejsce - kl Ib, Ic, IIc i IIIc
III miejsce - kl IId

Organizatorzy Dnia Języków Obcych podsumowując zaangażowanie klas oraz zdobyte przez nich punkty w poszczególnych konkursach wybrali trzy pierwsze miejsca z pośród wszystkich uczestniczących w konkursach klasach:
I miejsce: kl IIIb, kl IIa
II miejsce: kl IIId
III miejsce: kl IIIc

>>Punkty za poszczególne konkursy i miejsca klas<<[S. Jędrach
K. Witek]

Lose control

20 maja nasz Szkolny Zespół Tańca Nowoczesnego " Lose control", wziął udział w II Wojewódzkim Przeglądzie zespołów tanecznych " Freestyle". Przegląd odbywał się Mdk- Koszutka w Katowicach. Zespól przygotowali B. Chrobok i M. Tekieli.


Fotki w galerii


[B. Chrobok]

"Wyjazd do Mytilene na Lesbos : 19.03. - 25.03.2012"

Wydawać by się mogło, że języki nas dzielą, ale teraz już wiemy, że tak naprawdę, one nas łączą.Poniedziałek, 19.03.2012 r.

Naszą przygodę (Kasia Witek, Krzysztof Rola, Aleksander Panek, Karolina Gorstka, Karolina Wydra, Wiktoria Gałuszka) rozpoczęliśmy już o 6 rano przed szkołą, gdzie odbyła się zbiórka. Stamtąd pojechaliśmy na lotnisko do Katowic i wylecieliśmy do Warszawy, następnie z Warszawy do Aten. Na lotnisku w Atenach poznaliśmy już jednego z partnerów - przystojnych chłopaków z Hiszpanii wraz z sympatycznymi nauczycielkami. (1,2,3) W Atenach dołączyli do nas również kolejni uczestnicy projektu i wspólnie wylecieliśmy do stolicy wyspy Lesbos - Mytilene. Na lotnisku przywitał nas gospodarz - pan Panagiotis Chatzilamprou. I pojechaliśmy autokarem do hotelu Blue Sea, (4,5) z którego okien rozpościerał się cudowny widok na port. Po zakwaterowaniu, udaliśmy się do pobliskiego pubu na integracyjną kolację. (6,7)

Wtorek, 20.03.2012 r.

Wtorek zaczęliśmy od spotkania w 4th Junior High School of Mytilene. (8) Dla nas przygotowano zabawy integracyjne (9,10), a nasi nauczyciele zwiedzali szkołę. (11,12,13) Poznawaliśmy imiona naszych nowych kolegów i koleżanek, aby móc odnaleĽć ich na facebook'u i pozostać w kontakcie po powrocie do Polski. (14) Ze szkoły pojechaliśmy do Muzeum Archeologicznego, gdzie poznawaliśmy starą Grecję. (15,16) Następnie zwiedzaliśmy ruiny zamku. Było tam przepięknie; zamek znajdował się nad samym morzem. (17,18) Po wizycie w zamku pojechaliśmy na interesujący (yhym.) wykład na Uniwersytet Aegean. Mogliśmy się poczuć jak prawdziwi studenci jedząc obiad w akademickiej stołówce za jedyne 3 euro ;). (19) Wieczorem było oficjalne otwarcie warsztatów Comeniusa. Rozpoczęło się ono od krótkiej charakterystyki każdego kraju. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje zdolności muzyczne (mamy im czego pozazdrościć ;)). Był saksofon i gitara basowa i perkusja i tańce narodowe. Akademia była bardzo interesująca. (20-24)

Środa, 21.03.2012 r.

Po śniadaniu pojechaliśmy do centrum edukacji o środowisku w Kalloni, gdzie mieliśmy ciekawą prezentację. (25,26) Po prezentacji pojechaliśmy do Muzeum Oliwy z oliwek. (27) W drodze przyglądaliśmy się ptakom, w tym flamingom, i dowiedzieliśmy się jak w praktyce zbadać zasolenie wody. (28,29,30) Wieczorem, przedstawialiśmy efekty naszej kilku miesięcznej pracy w formie prezentacji multimedialnej na temat bilansu wodnego. Poszło nam naprawdę całkiem nieĽle. Po zakończonej prezentacji rozdaliśmy wszystkim partnerom dyplomy i drobne upominki promujące nasz region; otrzymaliśmy też prezenty od innych. (31, 32, 33) Po całym stresie związanym z tym wydarzeniem mogliśmy odreagować na dyskotece z gorącymi grekami. Takiego szczęścia nie mieli koordynatorzy, którzy w tym czasie ciężko pracowali, a zabawa była naprawdę przednia. Specjalnie na tą okazję rodzice uczniów przygotowali tradycyjne Greckie potrawy, wśród nich nie zabrakło sałatki greckiej i souvlaków. Zmęczeni dniem położyliśmy się grzecznie, szybko spać. (34,35,36)

Czwartek, 22.03.2012 r.

Wcześnie rozpoczęliśmy dzień, śniadanie było już o godzinie 7. Po nim pojechaliśmy do Sigri, gdzie znajduje się Muzeum Historii Naturalnej w Rezerwacie Skamieniałego Lasu. (37) Po krótkiej prezentacji dotyczącej pracy archeologów, poszliśmy zwiedzać znajdujące się tam przepiękne znaleziska. (38) Następnie, po krótkiej przerwie na zakupienie pamiątek, bawiliśmy się w archeologów. Nasze zadanie polegało na oczyszczeniu kamieni za pomocą pędzelka i patyka. (39) Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja z muzyką na żywo. Były to chwile pełne wzruszeń.

Piątek, 23.03.2012 r.

Rano pojechaliśmy do malowniczej nadmorskiej miejscowości Petra, w której zobaczyliśmy tradycyjny grecki dom oraz kościół Marii Dziewicy. (40,41) Następnie w Molyvos zwiedzaliśmy zamek. (42,43) Spacerowaliśmy uliczkami starego miasta, po czym udaliśmy się do typowej greckiej tawerny, gdzie zjedliśmy pyszny obiad w towarzystwie kolegów i koleżanek z projektu oraz uczniów greckiej szkoły, którzy pojechali z nami na tą wycieczkę. (44) Wieczorem udaliśmy się na poszukiwanie pamiątek. Tego samego wieczoru bawiliśmy się na Glow Party, gdzie zaprosili nas gospodarze. Wróciliśmy póĽną nocą, zmęczone, ale pełne niesamowitych wrażeń i wspomnień.

Sobota, 24.03.2012 r.

Bardzo wczesnym rankiem, po wzruszającym pożegnaniu udaliśmy się na lotnisko skąd polecieliśmy do stolicy Grecji. Ateńskie uliczki okazały się tak zawiłe, że pomimo posiadania mapy, długo błądziliśmy, zanim dotarliśmy do hotelu Hermes. (45) Po chwili zasłużonego odpoczynku, wyruszyliśmy na podbój Aten. Odwiedziliśmy świątynię Zeusa na Akropolu, agorę Rzymską i teatr Dionizosa. Spacerując po National Gardens, dotarliśmy do budynku Parlamentu, gdzie oglądaliśmy uroczystą zmianę warty. Było to niezapomniane przeżycie ;). Po bardzo męczącym, ale jakże pełnym wrażeń dniu, nadszedł czas aby pożegnać się z bajkową i ciepłą Grecją. (46-50)

Niedziela, 25.03.2012 r.

Zanim udaliśmy się na lotnisko, mieliśmy okazję zobaczyć uroczystą defiladę z okazji święta niepodległości. Jednak tam, nie było już tak wesoło; okazało się, że nasz lot do Warszawy został opóĽniony, a w konsekwencji spóĽniliśmy się na samolot do Katowic i musieliśmy koczować kilka godzin w oczekiwaniu na następny samolot. Pomimo niedogodności, nie opuszczały nas dobre humory, nawet zagraliśmy kilka razy w piłkarzyki. Ale to nie był koniec przygody, gdyż następny lot został znowu opóĽniony i w rezultacie do domów dotarliśmy dopiero ok. godziny 3 nad ranem. (51)

Podczas całego pobytu towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda. Przekonałyśmy się, jak ważna jest nauka języka i doceniłyśmy dotychczasowe zmagania na lekcji. Dzięki temu, integracja była udana. Uczniowie, z dyrektorem Panagiotisem na czele, spisali się na medal! (52)


[zespół Comienius]

"Jarmark Zdrowia"

Dnia 21 kwietnia 2012 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek" w Katowicach odbył się "Jarmark Zdrowia", zorganizowany w ramach projektu "Dbam o siebie, żyję zdrowo" przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Podczas Jarmarku odbyły się: kiermasz zdrowej żywności, wykłady specjalistów, porady dietetyków, bezpłatne badania profilaktyczne - wzroku, poziomu cukru, ciśnienia tętniczego i masy ciała. Imprezę uatrakcyjniły zdrowe i wesołe stoiska uczniów z katowickich szkół. Nasza szkoła również przyłączyła się do współorganizowania tej imprezy, propagując zdrowy styl życia poprzez taniec oraz zdrową dietę. Na przygotowanym przez nas stoisku uczennice: Ania Apriasz, Wiktoria Gałuszka, Paulina Moryc, Karolina Wydra prezentowały przygotowywane bezpośrednio przed degustacją koktajle i soki warzywne i owocowe m.in. marchewkowy z selerem, bananowy z miętą i limonką, bananowo-pomarańczowy, buraczany z jabłkiem, szaszłyki z kurczaka i warzyw, a także pierogi ze świeżymi truskawkami, sałatki brokułowa z tuńczykiem i wiosenna z rzodkiewką, białym serkiem i innymi warzywami. Na deser serwowane było puszyste ciasto marchewkowe. Ponadto prezentowane były nasze wspomnienia ze szkolnych imprez prozdrowotnych w postaci zdjęć, dyplomów i kroniki szkolnej, przygotowane przez p. Romę Szołtys. Prezentację naszej szkoły na Jarmarku uatrakcyjniły występy zespołów tanecznych "LOSE CONTROL", prowadzony przez p. Beatę Chrobok oraz "NO LIMIT", prowadzony przez p. Kamilę Marznicę, które stanowiły również oprawę artystyczną merytorycznej części imprezy, między wykładami specjalistów. Układy taneczne zawierały elementy tańca współczesnego, jak funky, dancehall, walking, house, a także elementy tańca popularnego, jak rock and roll. Wszystkie działania związane z prezentacją szkoły na Jarmarku Zdrowia przebiegały przy zaangażowaniu Dyrektora Szkoły p. Aleksandra Panka, rodziców, w tym Przewodniczącej Rady Rodziców oraz szkolnego koordynatora projektu p. Renaty Sławek.


[R. Sławek]

" POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI"

Sprawozdanie z międzyszkolnego konkursu historycznego " POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI"

08.11.2011r. odbył się w naszej szkole konkurs historyczny pt. " Polskie drogi do Niepodległości", którego celem było pogłębienie wiedzy o dziejach Polski
w latach 1914 - 1918r.
Ponadto wzmocnienie uczuć patriotycznych i wzbudzenie szacunku dla ogromnego wysiłku rodaków, podejmowanego dla odbudowy i obrony państwowości polskiej.

W konkursie wzięły udział : Gimnazjum nr 15, 16 i 20 .
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z I c - Oliwia Kunicka i Wiktoria Sojka.
W wyniku zaciętej rywalizacji , pierwsze trzy miejsca zajęły:

I miejsce Dorota Majer z Gimnazjum nr 20
II miejsce Agnieszka Mazur z Gimnazjum nr 15
III miejsce Paulina Lipowska z Gimnazjum nr 20.

Wszystkim zwycięzcom, serdecznie gratulujemy!!


[M. Kieruzel]

Z biologią za pan brat

10 uczniów naszego kółka biologicznego wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie biologicznym " Z biologią za pan brat", który corocznie odbywa się w Centrum Edukacji Biologicznej i Ekologicznej" w Pałacu Młodzieży. Z 250 uczniów województwa śląskiego, do półfinałów dostało się 30 uczniów, a wśród nich uczennica klasy IIc naszego Gimnazjum- Marcelina Tyla. Gratulujemy :)


[B. Chrobok]

Warsztaty w Mikołowie

Od grudnia bierzemy udział w międzyszkolnych warsztatach w Mikołowie- Mokrym, organizowanych przez Pałac Młodzieży. Warsztaty składają się z części teoretycznej ( poznajemy rasy koni, ich budowę i fizjologię), oraz z części praktycznej. Opiekunowie grupy: Beata Chrobok, Agata Czenczek


[B. Chrobok
A. Czenczek]

Jestem przyjacielem zwierząt

W ramch projektu " jestem przyjacielem zwierząt ", odbyliśmy warsztaty terenowe w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym pt. " Biocenozy świata i ich przedstawiciele". Zajęcia odbywały się w grupach tematycznych z zakresu biogeografii, fitosocjologii i zoogeografii. Oprócz wykładu o zasięgu organizmów na Ziemi, obserwowaliśmy praktycznie przystosowanie zwierząt do życia w różnych krainach zoogeograficznych. Opiekunowie: Beata Chrobok, Agata CzenczekNasza szkoła bierze aktywny udział przez cały rok szkolny w warsztatach multimedialno-ćwiczeniowych pt. "Jestem przyjacielem zwierząt", które odbywają się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Poszerzają one wiedzę i umiejętności uczniów z dziedziny anatomii, fizjologii i ochrony kręgowców: ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Opiekunowie grupy: Beata Chrobok, Agata Czenczek


[B. Chrobok
A. Czenczek]

Zabytki architektury...

1 grudnia 2011r. uczestniczki szkolnego koła plastycznego odbierały nagrody za udział w konkursie pt. ,, Zabytki architektury, przyrody, magiczne miejsca na terenie wybranej dzielnicy Katowic". Był on organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury mający swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Gliwickiej. Tematem naszych prac był zabytkowy Nikiszowiec, który okazał się bardzo wdzięcznym Ľródłem inspiracji i przyniósł nam duży sukces. Zdobyłyśmy wszystkie nagrody i wyróżnienia przeznaczone dla grupy wiekowej- gimnazjaliści.

I miejsce- Karolina Gorstka

II miejsce- Karolina Wydra

III miejsce- Angelika Gorstka

wyróżnienie- Patrycja Pawlik

wyróżnienie- Patrycja Stolarz

Prace wykonane zostały pod opieką p. Romy Szołtys.


[R. Szołtys]

Gimnazjada pływacka

We wtorek 29 listopada 2011r. w ZSO Nr 7 w Katowicach odbyła się XI Gimnazjada Pływacka. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Katowice p. Piotr Uszok. Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w tego tupu zawodach pływackich zorganizowanych przez ZSO Nr 7, zajmując wielokrotnie I, II, III miejsca na podium w różnych konkurencjach. Po podsumowaniu wszystkich zebranych w imprezie punktów, ostatecznie zajęliśmy III miejsce spośród wszystkich biorących udział w zawodach gimnazjów, zdobywając 51 pkt w klasyfikacji ogólnej. Mamy powody do radości !


To dopiero pierwszy rok, w którym doskonalimy umiejętności pływackie na lekcjach wf, mamy więc nadzieję na osiąganie coraz lepszych wyników w tej dyscyplinie sportowej.

A oto zestawienie wyników:Nazwisko i imię Klasa Miejsce Konkurencja Czas
Wojciechowska Magda III D I 50m styl grzbietowy 0;34,21
Dolecka Katarzyna II B III 50m styl grzbietowy 0;39,06
Tworzydlak Vivienne I A II 50m styl dowolny 0;34,82
Fajęcka Sonia I A III 50m styl dowolny 0;36,17
Dolecka Katarzyna II B III 50m styl motylkowy 0;42,43
Wojciechowska Magda III D III 100m styl zmienny 01;25,96
K.Dolecka,
V.Tworzydlak,
S.Fajęcka,
M.Wojciechowska
IIB,
IA,
IA,
IIID
II 4x50m sztafeta dziewcząt 02;22,89


[R. Sławek]

Zawody pływackie

W dniu 23 marca 2012r. w MOS w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Katowic Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu. Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tego typu zawodach, punktowanych do sportowego rankingu katowickich szkół. Na uwagę zasługuje zdobycie II miejsca na 50 m stylem grzbietowym przez Magdalenę Wojciechowską z klasy III D, uzyskany czas to 0;34,41 oraz III miejsca na 50 m stylem dowolnym przez Katarzynę Dolecką z klasy III B, z czasem 0;32,23. Po podsumowaniu wszystkich zebranych w imprezie punktów, ostatecznie dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły zajęli VI miejsce spośród wszystkich biorących udział w zawodach gimnazjów.
[R. Sławek]

Zawody pływackie

W dniu 17 kwietnia marca 2012r. nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w zawodach pływackich. Tym razem były to Międzyszkolne Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora ZSZ nr 3 im. A. Kocura w Katowicach. W klasyfikacji indywidualnej, II miejsce na 50 m stylem klasycznym zajęła Paulina Twardowska, III miejsce na 50 m stylem grzbietowym zajęła Magdalena Wojciechowska z klasy III D. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji, w klasyfikacji generalnej grupa dziewcząt i chłopców zajęła V miejsce spośród wszystkich biorących udział w zawodach gimnazjów, zdobywając dla szkoły pamiątkowy puchar.
[R. Sławek]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone