STRONA GŁÓWNA   O SZKOLE   KONTAKT
Gimnazjum nr 16
Galeria
[Marcin]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJˇCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE Sˇ PREZENTOWANE WYŁˇCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIˇZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZˇDZAJˇCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :
Dzisiaj jest: