STRONA GŁÓWNA    pliki cookie    O SZKOLE    KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
PrezentacjeHERBAL REMEDIES[K. Nowakowska]

Dlaczego chronimy przyrodę?

„Dlaczego chronimy przyrodę?”- projekt środowiskowy Gimnazjum nr16 z oddziałami integracyjnymi im. M. Konopnickiej w Katowicach

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszego gimnazjum pragnęli pochylić się nad tematem znaczenia ochrony przyrody, dla jakości życia człowieka. Angażowali się w różne prace związane z projektem środowiskowym„ Dlaczego chronimy przyrodę ?”, czyli odkrywali w jaki sposób stan otaczającego nas środowiska naturalnego wpływa na ich zdrowie i rozwój ich postaw proekologicznych. Projekt realizowany był od października do czerwca następnego roku. Jest on kontynuacją kilkuletniego cyklu prac badawczych prowadzonych w naszej okolicy, o nazwie „ Fauna i flora Giszowca”.

Celem projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej, wiedzy na temat form ochrony przyrody na Śląsku a w szczególności w Katowicach. Uczniowie uzyskali więcej wiadomości i umiejętności o rodzajach rezerwatów w naszym mieście , zwierzętach w nim żyjących, roślinach objętych ścisłą ochroną w bogatych lasach województwa śląskiego, na przykładzie Rezerwatu „Murcki i „Ochojec”.

Realizowanie projektu odbywało się na różnych płaszczyznach dydaktycznych. Zaczęliśmy od wprowadzających warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych przez Panią Agatę Kloczkowską, pracownika Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, na temat leśnych okolic w naszym regionie i ich ochronie. Następnie wspólnie z Panią Mirelą Markocińską, pracownikiem pracowni ekologii Pałacu Młodzieży w Katowicach, został zorganizowany Wojewódzki Konkurs dla szkół gimnazjalnych "Zwierzęta Śląska".

Pod koniec maja uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej po lasach Giszowca, pod kierownictwem podleśniczego K. Bajtlika. W pobliżu Akwenu "Barbara- Janina" obserwowaliśmy popularne rośliny tych okolic oraz omawialiśmy ich znaczenie gospodarcze. Pan leśniczy opowiedział młodzieży o gospodarce leśnej a także sposobach dokarmiania zwierząt w czasie ostrych zim. Uczniowie odkrywali stanowiska roślin podlegających ścisłej ochronie, dokumentując ich stanowiska, a wykonane fotografie zostały umieszczone w ich pracach zaliczeniowych.

W realizację projektu włączyli się nauczyciele różnych specjalności. Nauczycielka języka angielskiego Pani Katarzyna Nowakowska, współpracująca z nauczycielami z całego świata na międzynarodowej platformie e-Twinning. Pod jej kierunkiem uczniowie przygotowali dwujęzyczną prezentację multimedialną pt. „Zwierzęta Śląska”. Panie: Agata Czenczek, Joanna Soja, z grupą integracyjną, omówiły karty pracy oraz plakaty z przeprowadzonych prac badawczych.

Podsumowanie wszystkich projektów biologicznych tego roku szkolnego, odbyło się 3 czerwca 2016 roku w Giszowieckim Centrum Kultury Ksm w Katowicach. Brali w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, oraz finaliści Wojewódzkiego Konkursu "Zwierzęta Śląska". Na uroczystej debacie ekologicznej uczniowie przedstawili zaproszonym gościom tok realizacji projektu oraz wyniki swoich działań. Na koniec odbyły się konkursowy przegląd prac 10 zaproszonych finalistów z całego województwa śląskiego oraz rozdanie nagród. Po prelekcji goście zostali zaproszeni na wystawę naszych albumów, referatów, kart pracy, plakatów i zdjęć wykonanych w trakcie realizacji tego projektu.

Dzieki wsparciu Pana dyrektora Aleksandra Panka i Pani wicedyrektor Danuty Królikowskiej- Ludkiewicz, coraz więcej naszych projektów proekologicznych jest realizowanych w naszym gimnazjum.


[B. Chrobok]

Wojewódzki konkurs biologiczny

3 listopada o godz.9.00 odbyła się Pałacu Młodzieży odbył się Wojewódzki Konkurs Biologiczny „ Z biologia za pan brat”. W konkursie tym brało udział 8 uczennic z naszego kółka biologicznego. Opiekun Beata Chrobok

Foto w galerii.


[B. Chrobok]

Warsztaty ekologiczne

W pierwszym tygodniu naszych zimowych ferii 2016 roku ,braliśmy udział w warsztatach biologiczno- chemicznych, które odbyły się w pracowni biologicznej pałacu Młodzieży w Katowicach. Odkrywaliśmy obecność białka, cukrów i tłuszczy w dostępnych pokarmach, stanowiących naszą codzienną dietę; w jajkach, jogurtach, mleku, mące, owocach i innych. Poznaliśmy takie metody wykrywania związków organicznych, na które nie mamy czasu na zajęciach biologii w czasie roku szkolnego. Poszerzyliśmy swoja wiedze w ciekawy i doświadczalny sposób.

Foto w galerii.


[B. Chrobok]

Warsztaty biologiczno - chemiczne

W pierwszym tygodniu naszych zimowych ferii 2016 roku ,braliśmy udział w warsztatach biologiczno- chemicznych, które odbyły się w pracowni biologicznej pałacu Młodzieży w Katowicach. Odkrywaliśmy obecność białka, cukrów i tłuszczy w dostępnych pokarmach, stanowiących naszą codzienną dietę; w jajkach, jogurtach, mleku, mące, owocach i innych. Poznaliśmy takie metody wykrywania związków organicznych, na które nie mamy czasu na zajęciach biologii w czasie roku szkolnego. Poszerzyliśmy swoja wiedze w ciekawy i doświadczalny sposób.

Foto w galerii.


[B. Chrobok]

"Dlaczego lubie las?"

G"Dlaczego lubie las?"- projekt środowiskowy
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej w Katowicach


W roku szkolnym 2014/2015 zajęliśmy się tematem znaczenia lasu dla człowieka, pracując nad projektem " Dlaczego lubie las ?", czyli poznawalismy w jaki spsób las wpływa na nasze zdrowie oraz jakie mamy korzyści z gospodarki lesnej. Projekt realizowany był od paĽdziernika do czerwca następnego roku. Jest on kontynuacją kilkuletniego cyklu prac badawczych prowadzonych w naszej okolicy, o nazwie " Fauna i flora Giszowca".

Celem projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej, wiedzy na temat warstwowej budowy lasu, organizmów w nich żyjących oraz wpływem lasu na organizm ludzki i ekosystem naszego miasta. Chcieliśmy uzyskać więcej wiadomości i umiejętności o zwierzętach żyjących w bogatych lasach województwa śląskiego na przykładzie lasów Giszowica i Murcek.

Realizowanie projektu odbywało się na różnych płaszczyznach dydaktycznych. Zaczęliśmy od wprowadzających warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w pracowni ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach na temat leśnych okolic w naszym regionie i ich ochronie. Następnie wspólnie z Panią Mirelą Markocińską, pracownikiem pracowni ekologii Pałacu Młodzieży w Katowicach, zorganizowaliśmy Wojewódzki Konkurs dla szkół gimnazjalnych "Zwierzęta Śląska".

Pod koniec maja uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej po lasach Giszowca, pod kierownictwm podleśniczego K. Bajtlika. W poblizu Akwenu "Barbara- Janina" obserwowalismy popularne rośliny tych okolic oraz omawialiśmy ich znaczenie gospodarcze. Pan leśniczy opowiedział młodzieży o gospodarce leśnej a także sposobach dokarmniania zwierząt w czasie ostrych zim.

W realizację projektu włączyli się nauczyciele róznych specjalności. Nauczycielka języka angielskiego Pani Katarzyna Nowakowska, współpracująca z nauczycielami z całego świata na międzynarodowej platformie e-Twinning. Pod jej kierunkiem uczniowie przygotowali dwujęzyczną prezentację multimedialną pt. "Zwierzęta Śląska". Panie: Agata Czenczek, Joanna Soja, z grupą integracyjną, omówiły karty pracy oraz plakaty z przeprowadzonych prac badawczych.

Podsumowanie wszystkich projektów biologicznych tego roku szkolnego, odbyło się 14 czerwca 2013 roku w Giszowieckim Centrum Kultury Ksm w Katowicach. Brali w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, oraz finaliści Wojewódzkiego Konkursu "Zwierzęta Śląska". Na uroczystej debacie ekologicznej uczniowie przedstawili zaproszonym gościom tok realizacji projektu oraz wyniki swoich działań. Na koniec odbyły się konkursowy przegląd prac 10 zaproszonych finalistów z całego województwa śląskiego oraz rozdanie nagród. Po prelekcji goście zostali zaproszeni na wystawę naszych albumów, referatów, kart pracy, plakatów i zdjęć wykonanych w trakcie realizacji tego projektu.

Dzieki wsparciu Pana dyrektora Aleksandra Panka i Pani wicedyrektor Ewy Buczek - Skubis, coraz więcej naszych projektów proekologicznych jest realizowanych w naszym gimnazjum. Koordynator projektu

Beata Chrobok

Foto w galerii.


[B. Chrobok]

projekty edukacyjno- środowiskowe

Giszowieckie projekty edukacyjno- środowiskowe W gimnazjum nr16 z oddziałami integracyjnymi im. M. Konopnickiej w Katowicach

Jak co roku, nasze gimnazjum tworzy nowe ekologiczne projekty edukacyjne, podnoszące wiedzę o faunie naszego środowiska. W tym roku zajmowaliśmy się ssakami kopytnymi. Uczniowie naszej szkoły mogli przeżyć ciekawa przygodę poznawania teoretycznego i praktycznego tych ssaków, poprzez uczestnictwo w projekcie pt. "Dlaczego lubię konie?"

Celem projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej, wiedzy na temat popularnych ssaków, związanych z działalnością człowieka. Chcieliśmy poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat budowy popularnych ssaków kopytnych, ich czynności życiowych i tzw. "zachowań inteligentnych". Znajomość tych skomplikowanych zachowań oraz roli, jaką pełnią w przyrodzie pozwoliła uświadomić nam, na czym powinna polegać ochrona tych ciekawych i lubianych zwierząt.

Realizowanie projektu odbywało się na różnych płaszczyznach dydaktycznych. Zaczęliśmy od wykładów edukacyjnych przeprowadzonych w naszej szkole przez panią Mirelę Markocińską pt."Charakterystyka i znaczenie ssaków". Następnie w ramach współpracy z Pałacem Młodzieży braliśmy udział w warsztatach multimedialnych "Jestem przyjacielem zwierząt", gdzie poznaliśmy m.in. budowę, czynności życiowe, znaczenie przyrodniczo- gospodarcze oraz chronione gatunki ssaków w tym i kopytnych. Następnie cała grupa uczniów z klas integracyjnych odbyła dwie wycieczki edukacyjne do stajni" Montana" w Mikołowie- Mokrym, gdzie poznaliśmy różne rasy koni, ich budowę oraz behawiorystkę. Po części teoretycznej uczniowie mogli nauczyć się jeĽdzić na koniach, poznać ich higienę oraz nakarmić te, jakże przyjazne człowiekowi zwierzęta.
Podsumowanie projektu odbyło się 12 czerwca 2014 roku w Giszowieckim Centrum Kultury Ksm. Brali w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, ich rodzice, dyrekcja gimnazjum, zaprzyjaĽnione Przedszkole nr 59 z wychowawcami oraz przedstawiciele kierownictwa GCK KSM. Na tym spotkaniu uczniowie zaprosili gości na wystawę swoich prac, plakatów, komiksów o koniach oraz na foto-galerię swoich poczynań.
Panie: Agata Czenczek i Joanna Soja oraz pani Anna Górska -Kowalik zajmujące się grupą integracyjną, przedstawiły na niej wyniki pracy uczniów: karty pracy omawiające różne grupy zwierząt parzysto i nieparzystokopytnych, plakaty z prac badawczych oraz prezentacje multimedialne.
Pod kierownictwem biologa i koordynatora projektu uczniowie z kółka biologicznego przedstawili swoje różne działania edukacyjne np. udział w licznych konkursach wojewódzkich o tematyce ekologicznej, przygotowanie e- booka, sprawozdania z wykładów i warsztatów na Uniwersytecie Śląskim oraz w Pałacu Młodzieży.
Pani Katarzyna Nowakowska nauczyciel języka angielskiego prowadziła uczennice w ramach międzynarodowego projektu e-tweening. Pod jej kierunkiem uczniowie przygotowali dwujęzyczną prezentację multimedialną pt. "Dlaczego lubię konie?", oraz ciekawe plakaty.
Na koniec pasjonat i właściciel kilku koni Pani Mirela wszystkim zaproszonym gościom przedstawiła prelekcję multimedialną o tym w jaki sposób odczytać różne "zachowania" koni i w jaki sposób dbać o te wrażliwe a jakże nam potrzebne zwierzęta.
W tym roku w projekcie wzięło udział ponad 40 dzieci. Tak liczny udział i bardzo dobre oceny z projektu, świadczą o tym jak dużą sympatią cieszą się konie, wśród ludzi a szczególnie dzieci i młodzieży.[Koordynator
projektu]

Z biologią za pan brat

4 grudnia braliśmy udział w półinałach Wojewódzkiego Konkursu pt. " Z biologią za pan brat" w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Udało nam się dostać do finałów i zdobyliśmy natepujące miejsca:

Weronika Wójcik - IV miejsce
Paulina Twardowska - VIII miejsce
Agata Pawlaczyk - IX miejsce
Angelika Mucha - X miejsce
Do półfinałów dostała się Natalia Wożniak

Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały przepiękne nagrody rzeczowe w postaci albumów. Gratulujemy :)


[B. Chrobok]

Wstężyki- ślimaki nie tylko Giszowca"

Wstężyki- ślimaki nie tylko Giszowca"- projekt środowiskowy
Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. M. Konopnickiej w Katowicach

W roku szkolnym 2012/2013 zajęliśmy się tematem ślimaków pracując nad projektem " Wstężyki - ślimaki nie tylko Giszowca", czyli jak rozpoznać popularne ślimaki. Projekt realizowany był od stycznia do maja następnego roku. Jest on kontynuacją kilkuletniego cyklu prac badawczych prowadzonych w temacie " Fauna i flora Giszowca".

Celem projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej, wiedzy na temat tych popularnych ślimaków, związanych z ekosystemem miasta i działalnością człowieka. Chcieliśmy uzyskać więcej wiadomości i umiejętności na temat budowy wstężyków, ich czynności życiowych oraz roli, jaką pełnią w przyrodzie.

Realizowanie projektu odbywało się na różnych płaszczyznach dydaktycznych. Zaczęliśmy od wprowadzających warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w pracowni ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Następnie w ramach współpracy z Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, odbyły się wykłady w naszej szkole pt: " Mięczaki"- przeprowadzone przez mgr Katarzynę Skowrońską -Ochmann.

W realizację projektu włączyli się nauczycie: Pani Katarzyna Nowakowska i Pan Krzysztof Rola. Pod ich kierunkiem uczniowie przygotowali dwujęzyczną prezentację multimedialną pt. "Ślimaki Europy".Panie: Agata Czenczek, Joanna Soja, Anna Górska- Kowalik i Danuta Królikowska - Ludkiewicz, z grupą integracyjną, omówiły karty pracy oraz plakaty z prac badawczych.

Pod koniec kwietnia uczniowie biorący udział w projekcie wzięli udział w wycieczce edukacyjnej po Giszowcu. Na sześć obserwowanych stanowisk, najwięcej wstężyków gajowych różowych i żółtych, znaleĽliśmy w miejscach związanych z człowiekiem, blisko blokowisk, schodów w miejscach otwartych i oświetlonych.

Podsumowanie wszystkich projektów biologicznych tego roku szkolnego, odbyło się 14 czerwca 2013 roku w Giszowieckim Centrum Kultury Ksm w Katowicach. Brali w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, ich rodzice, zaprzyjaĽnione Przedszkole nr 91 oraz przedstawiciele Rady Osiedla. Na uroczystej debacie ekologicznej uczniowie przedstawili zaproszonym gościom tok realizacji projektu. Na koniec pani Katarzyna Skowrońska przygotowała wykład w postaci multimedialnej pt. " Wywiad motyla ze ślimakiem". Po prelekcji goście zostali zaproszeni na wystawę naszych albumów, referatów, kart pracy, plakatów i zdjęć wykonanych w trakcie realizacji tego projektu.

Zdjęcia w Galerii


[Koordynator projektu
Beata Chrobok]

Giszowieckie projekty edukacyjno- środowiskowe

Giszowieckie projekty edukacyjno- środowiskowe
W gimnazjum nr 16 z oddziałami integracyjnymi
im. M. Konopnickiej w Katowicach

Jak co roku, nasze gimnazjum tworzy ekologiczne projekty edukacyjne, podnoszące wiedzę o naszym środowisku lokalnym. Ich temat przewodni brzmi " Fauna i flora Giszowca". W roku szkolnym 2011/2012 zajęliśmy się tematem " Owady wokół nas", czyli czy możliwe jest życie bez owadów. Projekt realizowany był od listopada do maja następnego roku.

Celem projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej, wiedzy na temat popularnych owadów, związanych z ekosystemem miasta i działalnością człowieka. Chcieliśmy poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat budowy popularnych owadów, ich czynności życiowych i zachowań "inteligentnych". Znajomość tych skomplikowanych zachowań oraz roli, jaką pełnią w przyrodzie pozwoliła uświadomić nam, na czym powinna polegać ochrona tych ciekawych i najliczniejszych stawonogów.

Realizowanie projektu odbywało się na różnych płaszczyznach dydaktycznych. Zaczęliśmy od wprowadzających warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych w pracowni ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Następnie w ramach współpracy z Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, odbyły się wykłady w naszej szkole na temat:" Zwierzęta ekosystemu miasta"- przeprowadzone przez mgr Krzysztofa Sokoła. Pani dr Alicja Miszta i mgr Agata Kloczkowska, przeprowadziły wykłady i warsztaty o "Owadach Giszowca", a następnie pomogły nam, w czasie wycieczek edukacyjnych rozpoznawać i oznaczać popularne owady naszych łąk, lasów i Akwenu "Barbara- Janina".

W realizację projektu włączyli się nauczycie: Pani Katarzyna Nowakowska i Pan Krzysztof Rola. Pod ich kierunkiem uczniowie przygotowali dwujęzyczną prezentację multimedialną pt. "Owady Europy". Panie: Agata Czenczek i Joanna Soja z grupą integracyjną, omówiły karty pracy oraz plakaty z prac badawczych. Pod kierownictwem Pań Zyty Palki i Elżbiety Trawińskiej, uczestnicy kółka fotograficznego przygotowali wystawę fotograficzną ilustrującą realizację projektu, którą można oglądać w Gck Ksm W Katowicach- Giszowcu.

Podsumowanie projektu odbyło się 18 maja 2012 roku w Giszowieckim Centrum Kultury Ksm. Brali w nim udział uczniowie naszego gimnazjum, ich rodzice, zaprzyjaĽnione Przedszkole nr 59 oraz przedstawiciele Rady Osiedla. Na uroczystej debacie nasz absolwent, Paweł Strzelecki dzielił się swoją pasją do Owadów i pokazał oznaczone zestawy Owadów z rodziny Kózkowatych, zebranych na naszym Osiedlu.

Dzieki wsparciu Pana dyrektora Aleksandra Panka i Pani wicedyrektor Ewy Buczek - Skubis, coraz więcej naszych projektów proekologicznych jest realizowanych w naszym gimnazjum.

Zdjęcia w Galerii


[Koordynator projektu
Beata Chrobok]

Projekty środowiskowe
Gimnazjum nr16 realizuje ciekawe projekty środowiskowe

Jak co roku nasze gimnazjum tworzy ekologiczne, projekty edukacyjne, podnoszące wiedze o naszym środowisku lokalnym pt. "Fauna i flora Giszowca". W tym roku zajęliśmy się tematem: "Owady wokół nas", czyli czy możliwe jest życie bez owadów pożytecznych. Projekt realizowali uczniowie naszego gimnazjum klas 1, 2 i 3. Ma on charakter interdyscyplinarny, w pracę nad nim włączyli się nauczyciele przedmiotowcy: z biologii, chemii, języka angielskiego, informatyki, kółka fotograficznego oraz nauczyciele zajmujący się klasami integracyjnymi. Realizowany był od listopada 2011 do maja 2012 roku.

Celem naszego projektu było promowanie w społeczności szkolnej, domowej i lokalnej wiedzy na temat popularnych owadów związanych z ekosystemem miasta i działalnością człowieka. Chcieliśmy poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat budowy popularnych owadów oraz ich zachowań inteligentnych. Znajomość ich skomplikowanych zachowań, oraz roli, jaką pełnia w przyrodzie pozwoliła uświadomić nam, na czym powinna polega ochrona tych ciekawych i najliczniejszych stawonogów.
Nasze grupy badawcze miały na celu:
. Kształtowanie postaw sprzyjających środowisku
. Umiejętność promocji w środowisku swoich przekonań i ekologicznego, a wiec świadomego stylu życia
. Rozwijanie umiejętności planowania pracy badawczej
. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole
. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie

Najważniejszymi działaniami w projekcie były:
. Comiesięczne spotkania grup badawczych
. Poszerzenie informacji o budowie i zachowaniach wybranych grup owadów
. Wycieczka do Zoo
. Pogadanki, debata z zaproszonymi ekspertami z dziedziny ekologii oraz przedstawicielami śr. lokalnego i mieszkańcami
. Organizacja pokazu multimedialnego o naszych działaniach w ramach projektu
. Organizacja happeningu ekologicznego w Gck Ksm, promującego świadome postawy proekologiczne w naszym najbliższym środowisku

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 18 maja 2012 roku w Giszowieckim Centrum Kultury KSM w Katowicach. Zaprosiliśmy na nią Pana dyrektora mgr Aleksandra Panka, panią vice dyrektor Ewę Buczek, którzy wspierają nasze proekologiczne działania. Dodatkowo przybyli rodzice, uczniowie, nauczyciele a także dzieci z zaprzyjaĽnionego Przedszkola nr 59 oraz przedstawiciele Rady mieszkańców naszego osiedla.

W czasie debaty omówiliśmy kolejne, podjęte działania, które złożyły się na realizację projektu, a więc: udział w warsztatach edukacyjnych " Jestem przyjacielem zwierząt", w Pałacu Młodzieży, udział w wykładach ekologicznych " Zagrożenia fauny i flory w województwie śląskim". Zostały one zilustrowane i przedstawione w trakcie prelekcji uczestników. Dodatkowo nawiązaliśmy współprace z Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, gdzie zaproszeni goście w naszym Gimnazjum przedstawili następującą tematykę: Krzysztof Sokół mówił o " Faunie ekosystemu miasta Katowice, a pani Alicja Miszta - entomolog Przedstawiła tematykę Ważek - owadów wodnych".

Uczestnicy kółka języka angielskiego pokazali prezentację multimedialną, utworzoną z panią Katarzyną Nowakowską i Krzysztofem Rolą, pt. " Owady Europy".

Na zakończenie realizacji projektu zaprosiliśmy pracowników Centrum Dziedzictwa Górnego Śląska, a więc panie Alicję Misztę i Agatę Kloczkowską na wycieczkę edukacyjna po naszej dzielnicy, gdzie nauczyliśmy się poznawać, oznaczać popularne owady naszych łąk, lasów, oraz akwenu " Barbara- Janina". Wyniki tej pracy przedstawiliśmy na planszach, posterach i zdjęciach przedstawionych na debacie.

Pani Agata Czenczek i Joanna Soja, zajmująca się grupą integracyjną, omówiły karty pracy i plakaty uczniów pracujących w grupie badawczej zajmującej się owadami pożytecznymi i społecznymi.

Utworzyliśmy również wystawę prac fotograficznych uczestników projektu z kółka fotograficznego, którą można podziwiać do końca czerwca w Gck Ksm. Została ona opracowana przez uczniów pod kierownictwem p. Z. Palki i E. Trawińskiej.

Na debatę zaprosiliśmy Roberta S., hobbystę, który od dawna interesuje się bardzo popularną grupą Owadów, jakimi są Kózkowate, oprócz własnych okazów i zdjęć, dużym zainteresowaniem cieszyły się żywe okazy tych przedstawicieli, zebrane przed wykładem.

Część naukowa debaty zakończył mini-koncert muzyki klasycznej i pokazy artystyczne.


[B. Chrobok]

Wojewódzki Turniej Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska

W dniu 20 marca 2012 roku, nasza drużyna Młodych Ekologów w składzie: Aleksandra Szkudlarek, Agnieszka Lesik i Magdalena Wiśniewska, pod opieką mgr Beaty Chrobok,zdobyły II miejsce Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Przyrodzie Górnego Śląska, który corocznie odbywa się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Laureatkom Gratulujemy wiedzy i umiejętności ponadprogramowych o naszym śląskim środowisku, a także cennych, wygranych nagród rzeczowych.

Zdjęcia a galerii.


[B. Chrobok]

Zwierzęta w mieście - wyklad

15 grudnia 2011 roku, odbyły się w naszej szkole dwa wykłady mgr Krzysztofa Sokoła pt. " Zwierzęta w mieście ", pracownika Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach. W wykładzie wzięli udział uczniowie klas IC i ID oraz uczennicy szkolnego projektu " Owady wokół nas " wraz z koordynatorem mgr B. Chrobok, nauczycielami A. Czenczek i J. Soją. Wykład rozpoczął pracę nad między przedmiotowym projektem " Zwierzęta wokół nas" wprowadzając uczniów w niełatwą tematykę wpływu człowieka na świat żywy i odwrotnie.


[B. Chrobok]

EKOLOGIA W NASZEJ SZKOLE

"Szkoła dla ekorozwoju"Sprawozdanie z wręczenia
"ZIELONEGO CERTYFIKATU"Ścieżka edykacyjna Gimnazjum nr 16
z Oddziałami IntegracyjnymiSprawozdanie z wystawy szkolnejSprawozdanie z wystawy w GCKPodsumowanie działań
związanych z realizacją projektu
zrównoważonego rozwoju
w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
zmierzających do uzyskania
"Zielonego Certyfikatu"


[Dyrekcja]

Aktywni z Natury

Gimazjum nr 16 jest " Aktywne z Natury"


Projekt "Aktywni z natury - Młodzi ambasadorzy skarbów natury małych ojczyzn"to program edukacji ekologicznej, w którym szkoły działają na rzecz poprawy stanu środowiska, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Biorą w nim udział nauczyciele i uczniowie gimnazjów z całej Polski. W ramach projektu uczniowie analizują swój wpływ na stan planety za pomocą kalkulatora emisji CO2, wyciągają wnioski i podejmują działania na rzecz zmniejszenia ekośladu.

Projekt wzmacnia współpracę przedstawicieli samorządu terytorialnego,szkół, liderów młodzieżowych oraz organizacji i grup zajmujących się ochroną środowiska i rozwojem. Program wpisuje się w nową podstawą programową.

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej wspólnie z nauczycielami mgr Beatą Chrobok oraz mgr Agatą Czenczek realizują ten projekt w obszarze "Zarządzanie zasobami naturalnymi: zużycie wody i energii"

Udział w projekcie to również możliwość udziału w szkoleniach, kursie internetowym i prezentacjach oraz wzmacnianie współpracy przedstawicieli samorządu terytorialnego W ramach projektu nauczyciele pracują z grupą aktywnych uczniów tworząc zespół projektowy. Głównym celem jest przeprowadzenie diagnozy emisji dwutlenku węgla i opracowanie na jej podstawie projektu szkolnego.

Nasza szkoła opracowała projekt pt. "Woda to życie dbaj o nią należycie, czyli jak ograniczyć przyczyny degradacji Stawu "Górnik". W ramach projektu uczniowie korzystając z kalkulatora emisji, obliczyli poziom emisji CO2. Dzięki temu zidentyfikowali obszar, w jakim należy podjąć działanie w swoim środowisku lokalnym,czyli ochrona zasobów wodnych. Poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie podczas lekcji i szkoleń. Następnie zaprojektowali działania, które przyczynią się do poprawy sytuacji i zmniejszenia emisji. Na koniec roku sprawdza, w jakim stopniu udało się doprowadzić do zmiany. Nasze działania w szkole odbywały się na przestrzeni od listopada 2009 r. do maja 2010 r, z z 10 uczniami z kółka biologicznego i ekologicznego podzielonych w cztery grupy.
Były to:

. Zbieranie informacji na temat badanego, poprzez udział w wycieczce dydaktycznej nad stawem "Górnik".

. Sformułowanie i przeprowadzenie ankiety wprowadzającej uczniów w tematykę projektu w szkole, w domu oraz wśród nauczycieli.

. Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Mikrobiologicznej Oczyszczalni Ścieków, aby poznać Ľródła zanieczyszczeń wody i sposoby radzenia sobie z nimi.

. Udział w warsztatach laboratoryjno - multimedialnych w Pałacu Młodzieży pt. "Stan wody, powietrza i gleby na Śląsku".

. Pobranie wody ze stawu "Górnik" i przeprowadzenie badań chemicznych w szkole.

. Udział w wykładach Śląskiego Ogrodu Botanicznego " Zagrożenia Fauny na Śląsku"

. Przygotowanie wystawy i debaty środowiskowej w Giszowieckim Centrum Kultury KSM, aby pokazać wyniki badań uczniom, rodzicom i mieszkańcom Giszowca oraz zaproponować sposoby zmniejszenia degradacji w zanieczyszczonym metalami ciężkimi i detergentami stawie "Górnik"

. Zapoznanie uczniów, nauczycieli i mieszkańców ze stanem środowiska, czyli badanego stawu"Górnik" poprzez media, czyli opracowanie prezentacji multimedialnej, filmiku o naszych działaniach, napisanie artykułów do lokalnych gazet.


Praca nad naszym projektem pomogła nam rozwinąć umiejętności pracy w grupie, nauczyła twórczych i konkretnych działań dla zmniejszenia CO2 w środowisku lokalnym, a także zwiększyła poczucie odpowiedzialności za ten kawałek Ziemi, na której mieszkamy.


B. Chrobok, A. Czenczek oraz uczniowie " Aktywni z natury"


[B. Chrobok]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone