STRONA GŁÓWNA pliki cookie O SZKOLE KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Pobieralnia

Program do liczenia średniej ważonej


[Marcin]

Klasyfikacja 2017/2018

>>>>ZAGROŻENIA !!!<<<<<>>>>plik do konferencji klasyfikacyjnej dla wszystkich wychowawców!!!!!!<<<<<


>>>>>>>>INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY<<<<<<<


Klasa 4a - mgr Bożena Cieślik - Gajek

Klasa 7a - mgr Agnieszka Pacyno

Klasa 7b - mgr Katarzyna Nowakowska


Klasa 2a - mgr Marta Kieruzel

Klasa 2b - mgr Anna Fiuk

Klasa 2c - mgr Kamila Marznica

Klasa 2d - mgr Renata Sławek


Klasa 3a - mgr Roma Szołtys

Klasa 3b - mgr Mirosława Foltynowicz

Klasa 3c - mgr Bożena Pawłowska

Klasa 3d - mgr Beata Ziemba


[Dyrekcja]

Dodatek motywacyjny

Dodatek motywacyjny


[Dyrekcja]

Arkusz samooceny nauczyciela

Arkusz samooceny nauczyciela


[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone