STRONA GŁÓWNA pliki cookie O SZKOLE KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
DOKUMENTY

Zarządzeniem nr 19/2017/2018 z dnia 02.01.2018r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach wszystkie dokumenty prawa wewnątrzszkolnego z uwagi na przekształcenie Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach
w Szkołę Podstawową nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach stają się dokumentami Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach.[Dyrekcja]

Statut

Statut[Dyrekcja]

Przedmiotowe zasady oceniania

edukacja wczesnoszkolna


chemia


informatyka


matematyka


geografia


fizyka


biologia


przyroda


język angielski - klasy 1-3


język angielski - klasy 4-8


język niemiecki


język polski


historia


wiedza o społeczeństwie


muzyka


plastyka


zajęcia artystyczne - plastyczne


religia


wychowanie fizyczne


edukacja dla bezpieczeństwa[Dyrekcja]

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania szkoła podstawowa[Dyrekcja]

Program wychowawczo - profilaktyczny

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły[M. Nowak]

Dokumenty

Regulamin zapomóg zdrowotnych


Podanie o zapomogę zdrowotną z art.72
Karty Nauczyciela


Oświadczenie o wysokości dochodu - załącznik do zapomogi zdrowotnej


Regulamin świadczeń socjalnychZałącznik 1
Wniosek o dofinansowanie do świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem


Załącznik 2
Wysokość dopłat do różnych form wypoczynku dla uprawnionych oraz dzieci i młodzieży osób uprawnionych


Załącznik 3
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej


Załącznik 4
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej


Załącznik 5
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe[Dyrekcja]

Karta wycieczki

Regulamin wycieczek[A. Panek]

Rozliczanie nadgodzin

Rozliczanie nadgodzin[Dyrekcja]

Pedagog

Regulamin odznaki absolwenta[Pedagog]

Program szkolnego wolontariatu

Regulamin szkolnego wolontariatu[Dyrekcja]

Szafki szkolne - regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK W SZATNI SZKOLNEJ[Dyrekcja]

Monitorowanie wejść i wyjść na terenie szkoły

ZASADY MONITOROWANIA WEJŚĆ I WYJŚĆ OSÓB POSTRONNYCH NA TEREN SZKOŁY[Dyrekcja]

Anonimowa ankieta - kodeks etyki

Anonimowa ankieta dotycząca kodeksu etyki[A. Fiuk]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone