Kontakt


Gimnazjum nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698

sekretariat_gim16@wp.pl  

....................................


- BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
BIP

STRONA SZKOŁY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
HARMONOGRAM
IDEA I CELE
KALEJDOSKOP
NASZE INICJATYWY
OSIĄGNIĘCIA
REALIZATORZY
 
Realizatorzy programu

Koordynatorem merytorycznym oraz współrealizatorem programu jest psycholog szkolny, mgr Katarzyna Kwaśna.
Zdecydowaną większość realizatorów programu stanowią nauczyciele pracujący w naszej szkole. Skład zespołu każdego roku ulega zmianom w zależności od ilości i rodzaju uruchamianych zajęć. Ponadto na przestrzeni 10 lat realizacji programu nawiązano także współpracę z osobami spoza szkoły, m. in.

- p. A. Groszem - instruktorem prowadzącym w roku szkolnym 2003 / 2004 sekcję tańca dyskotekowego,
- p. S. Jurkowskim i p. R. Nowak - instruktorami break Dance,
- p. M. Wójcik - nauczycielką matematyki z Gimnazjum 22 udzielającą naszym uczniom dodatkowych korepetycji z matematyki ,
- p. A. Głogowską - studentką filologii klasycznej, prowadzącą zajęcia z j. greckiego,
- p. C. Głowa – psychologiem z PPP nr 3, realizującą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Oprócz tego w realizacji zajęć tanecznych współuczestniczą absolwenci naszej szkoły, dzielący się swoimi umiejętnościami i pasją w młodszymi kolegami. Należy stwierdzić, iż zatrudnienie młodych osób spoza szkoły było dobrym rozwiązaniem i stanowiło dodatkowy „czynnik przyciągający” uczniów na zajęcia pozalekcyjne. Warto dodać, iż w roku szkolnym 2002 / 2003 w realizację programu włączyli się także wolontariusze - tzn. uczniowie klas III naszego gimnazjum - udzielającym pomocy w nauce matematyki młodszym uczestnikom programu w ramach akcji „Zostań młodym korepetytorem”. Ponadto w roku szkolnym 2001 - 2002 okresowej pomocy materialnej udzieliła nam również pani J. Modzelewska pracująca w sklepiku szkolnym i ofiarująca słodycze z których mogliśmy przygotować skromny, ale zawsze mile widziany, poczęstunek dla uczestników zajęć interaktywnych.

REALIZATORZY PROGRAMU PROFILKTYCZNEGO


„WŁĄCZ BEZPIECZNIKI !”


w roku szkolnym 2015 - 2016


- mgr Krzysztof Solarz – nauczyciel WF

- mgr Beata Chrobok – nauczycielka biologii

- mgr Małgorzata Nowak – pedagog szkolny

- P. Mariusz Tekieli – wolontariusz

- P. Beata Sajdak – opiekun uczniów niepełnosprawnych

[ K. Kwaśna ]
 
MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłóW.


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :

Dzisiaj jest: