Kontakt


Gimnazjum nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698

sekretariat_gim16@wp.pl  

....................................


- BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
BIP

STRONA SZKOŁY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
HARMONOGRAM
IDEA I CELE
KALEJDOSKOP
NASZE INICJATYWY
OSIĄGNIĘCIA
REALIZATORZY
 
Nasze inicjatywy

DODATKOWE INICJATYWY


Oprócz zajęć i imprez adresowanych do bezpośrednio do uczniów naszej szkoły, na przestrzeni 10 lat realizatorzy i uczestnicy programu podjęli dodatkowe inicjatywy zarówno wewnątrz – jak i pozaszkolne :


- Przedświąteczny kiermasz witrażyków wykonanych przez uczestników zajęć interaktywnych (rok szkolny 2001 /2002).

- Przygotowanie przez koordynatorkę programu wraz z uczestnikami grupy „Zwiariowane Misie” mini kampanii plakatowej przeciwko zjawisku uzależnienia od środków psychoaktywnych, będącej plastyczną oprawą prelekcji dla rodziców „Narkotyki przy tablicy”, przeprowadzonej w ramach zebrań rodzicielskich (rok szkolny 2001 / 2002).

- Zbiórki pieniędzy i słodyczy przeznaczonych na paczki świąteczne ofiarowane uczniom przejawiającym trudną sytuację materialną (np. w ramach akcji „Gumisiowa gwiazdka” – rok szkolny 2001/2002; 2002 / 2003).

- Przeprowadzenie akcji „Zostań młodym korepetytorem” (rok szkolny 2002 / 2003) celem zorganizowania pomocy w zakresie nauki matematyki dla uczestników programu. W rolę korepetytorów wcielili się uczniowie III klas gimnazjum.

- Udział uczestników programu wraz z uczniami sąsiedniego Gimnazjum Nr 15 w happeningu na świeżym powietrzu pt. „Bezpieczne wakacje” (rok szkolny 2003 / 2004).

- Samodzielne opracowanie trasy i programu wycieczki, ulotki informacyjnej, a także quizu na temat miasta Krakowa przez jednego z uczestników zajęć interaktywnych (rok szkolny 2003 / 2004).

- Włączenie się uczestników i realizatorów programu w ogólnopolską kampanię profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (rok szkolny 2003 / 2004; 2004 / 2005).

- Pokazy taneczne uczestników sekcji break dance podczas licznych uroczystości wewnątrzszkolnych ( apele semestralne, Święto Szkoły, akademia z okazji pierwszego dnia wiosny, Dni Otwarte Szkoły) , a także imprezach pozaszkolnych np. „akcja reklamowa” w sąsiedniej szkole Podstawowej Nr 51, piknik rodzinny w Przedszkolu Nr 59.

- Charytatywne kiermasze kartek i ozdób świątecznych zorganizowane pod hasłem ”Spieszmy się kochać ludzi” oraz „Kiermasz pod zajączkiem” z których całkowity dochód został przeznaczony na potrzeby Oddziału Dziecięcego Hospicjum „Cordis” w Mysłowicach ( rok szkolny 2004 / 2005 ; 2005 – 2006) .

- Pokazy taneczne zespołu „LOOSE CONTROL” w czasie szkolnych akademii, Jasełek, ale również w imprezach środowiska lokalnego , co miało miejsce np. w czasie Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu nr 59 czy imprezy z okazji Dnia Matki i Ojca organizowanej przez Przedszkole nr 91 ( rok szkolny 2010 – 2011)

- Włączenie się uczestników programu w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” w ramach której nasi młodzi „lektorzy” czytali bajki przedszkolakom w Przedszkolu 59 ( rok szkolny 2010-2011) .

[ K. Kwaśna]
 
MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłóW.


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :

Dzisiaj jest: