Kontakt


Gimnazjum nr 16
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Wojciecha 9
40-474 Katowice
tel/fax: (0-32)2560698

sekretariat_gim16@wp.pl  

....................................


- BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
BIP

STRONA SZKOŁY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
HARMONOGRAM
IDEA I CELE
KALEJDOSKOP
NASZE INICJATYWY
OSIĄGNIĘCIA
REALIZATORZY
 
KALEJDOSKOP ZAJĘĆ

Na przestrzeni 10 lat realizacji naszego programu uruchomiono cały wachlarz różnorodnych zajęć pozalekcyjnych :

- zajęcia sportowe ( w tym np. sekcja UNI – HOCK’a, sekcja siatkówki, )
- zajęcia taneczne ( w tym sekcja break dance)
- zajęcia informatyczne
- zajęcia interaktywne
- przedmiotowe koła ratunkowe
- zajęcia terapeutyczne ( w tym korekcyjno - kompensacyjne)
- zajęcia pedagogiczne


Uruchamiając powyższe typy zajęć kierowaliśmy się nie tylko dostrzegalnymi potrzebami uczniów (np. pomoc w nauce, wsparcie i oddziaływanie pedagogiczno – psychologiczne), ale również ich zainteresowaniami oraz tym, co lubią robić. Mając na względzie realizację - zawartego w celach programu – postulatu atrakcyjności naszej oferty adresowanej do uczniów staraliśmy się „być na fali” i podążać za nowościami sportowymi, kulturalnymi czy plastycznymi .


Poza programowymi zajęciami odbywającymi się na terenie szkoły, w ramach programu zostały zorganizowane dodatkowe imprezy oraz wyjazdy kulturalne i sportowo - rekreacyjne, np.

- wycieczki terenowe : Kraków, Ustroń (Czantoria), Bielsko - Biała (Klimczok, Szyndzielnia), Wisła ;
- wyjścia do kina (Helios, Cinema City);
- wyjazdy do ZOO i Wesołego Miasteczka w Chorzowie ;
- Kulig w Zielonej
- wyjazdy do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach oraz Parku Wodnego „NEMO” w Dąbrowie Górniczej;
- zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej w sali AWF oraz na kręgielni;
- Wyjazdy do Parku Linowego „Palenisko” w Chorzowie
- wyjazd na spotkanie dla młodzieży z cyklu „Pedagogika Serca”;
- wyjazd na musical „Olivier Twist” w Teatrze Tańca i Rozrywki w Chorzowie
- wyjazd na warsztaty taneczne oraz warsztaty „Joga Śmiechu” w instytucji „Arsharter” w Krakowie
- Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie
- imprezy o charakterze integracyjnym :
- Wigilie grupowe, spotkania andrzejkowe, podchody.

Powyższe inicjatywy przyczyniły się do urozmaicenia i wzbogacenia oferty zajęć adresowanych do uczestników programu, stwarzając zarazem sytuacje sprzyjające procesowi integracji uczniów w obrębie poszczególnych grup, jak również pomiędzy nimi. Wspomniane wyjazdy i wycieczki były ponadto formą nagrody, za systematyczne i aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach, spełniając w ten sposób rolę czynnika motywującego.

[ K. Kwaśna ]
 
MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłóW.


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Ostatnia aktualizacja :

Dzisiaj jest: