STRONA GŁÓWNA   pliki cookie   O SZKOLE   KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
Informacja MEN


[Dyrekcja]

Klasa sportowa


[Dyrekcja]

Życzenia


[Dyrekcja]

Zebranie z rodzicami
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 54 im. Marii Konopnickiej zaprasza Rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej w roku szkolny 2019/2020, na spotkanie organizacyjne w dniu 07 maja 2019r. o godz. 17.00 w jadalni szkolnej.
Zebranie wychowawców z rodzicami odbędzie się:
08.05.2019 o godzinie 1700
Konsultacje z nauczycielami dla rodziców odbędą się:
03.04.2019 w godzinach 1630- 1830
Serdecznie Zapraszamy.


[Dyrekcja]

Rekrutacja ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum

Komunikat prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący rekrutacji uczniów na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – prezentacja


[Dyrekcja]

Egzamin ósmoklasisty


Egzamin ósmoklasisty[Dyrekcja]

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Od 03.09.2017r, możecie Państwo składać wnioski o „stypendia dla wyrównywania szans edukacyjnych.” O stypendium mogą ubiegać się rodzice, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 514zł na jednego członka rodziny ( na rękę).

514 zł. to kwota na dzień dzisiejszy. Do września może ulec zmianie.

Wnioski będą dostępne od 03.09.2018.

Stypendium można przeznaczyć na zakup: - przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, sprzętu komputerowego, naukę języka, składki członkowskie w klubach itp. Wnioski i wszelkie informacje będą dostępne u pedagoga szkolnego –mgr M Nowak -213.


[Dyrekcja]

DOBRY START

[Marcin]

Bilety

Uchwałę nr 32/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 18/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchwała ta przedłuża możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7. do 16. roku życia, do dnia 30.09.2018 roku,

Szybki i bezpłatny sposób na wyrobienie karty ŚKUP dla uczniów w Metropolii


[Urząd Miasta Katowice]

Facebook
[Marcin]

Reforma edukacji

http://reformaedukacji.men.gov.pl/Kuratorium Oświaty


[Dyrekcja]

Bezpieczeństwo uczniów

>>Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli,
w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających
z technologii informacyjno-komunikacyjnych<<


[Dyrekcja]

e-podręczniki

Zapraszamy do korzystania ze strony

>>www.epodreczniki.pl<<

Są to podręczniki do:

- edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody i zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej;

- języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum;

- języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych.Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na samodzielną pracę w domu.


[Dyrekcja]

Dopalacze - gdzie szukać pomocy

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
>>KLIKNIJ<<

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców[Dyrekcja]

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW>>KLIKNIJ <<


[Dyrekcja]

Doradztwo zawodowe


[K. Kwaśna]

OTWARTE WIFI W SZKOLE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI WiFi W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH[Dyrekcja]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się:

- we wtorek od 1430 do 1600
przez Dyrektora Szkoły

- w poniedziałek od 1430 do 1600
przez Wicedyrektora Szkoły


[Dyrekcja]

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

[UM KATOWICE]

Dodatkowe Grupowe Ubezpieczenie

Materiały informacyjne


Deklaracja PZU Życie


Oświadczenie OC w życiu prywatnym[Dyrekcja]

Duplikaty

Zgodnie z §26 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych opłatę za duplikat proszę wnosić na nr konta

27 1020 2313 0000 3202 0573 2880

Duplikat Świadectwa - 26.00 zł
Duplikat Legitymacji - 9.00 zł

wniosek do pobrania[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone