STRONA GŁÓWNA   pliki cookie   O SZKOLE   KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 54
im. Marii Konopnickiej
w Katowicach
DLA UCZNIÓW
DLA RODZICÓW
WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ
DOWNLOAD
BEZPIECZNE WAKACJE


Wykaz podmiotów zaangażowanych w akcje Bezpieczne Wakacje

Zalecenia Wojewody Śląskiego Bezpieczne Wakacje 2022


[Dyrekcja]

INTERNETOWA PLATFORMA[Dyrekcja]

WOJNA NA UKRAINIEInformacja o zbiórce w naszej szkole

Wsparcie Katowic dla Ukraińców - informacja prasowa

Dziecięcy Telefon Zaufania w języku ukraińskim i rosyjskim

Niezbędne informacje w języku polskim

Niezbędne informacje w języku ukraińskim

Ulotka w języku ukraińskim

Wojna w Ukrainie - prezentacja dla dzieci

Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza


[Dyrekcja]

"WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W KRYZYSIE"Miejsca pomocy - ważne telefony

Samorządowy Poradnik dla Młodzieży

Samorządowy Poradnik dla Rodziców i Opiekunów


[Dyrekcja]

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Informacja o sposobach zapewnienia dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r.


1. Podjazd dla wózków inwalidzkich od strony ul. Wojciecha.
2. Toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze szkoły.
3. Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych.
4. Oznaczenia piktogramami miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5. Sala dostosowana do wyborów powszechnych dla osób niepełnosprawnych.


[Dyrekcja]

PROGRAM "SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO"

Młodzi cyfrowi. Nowe technologie.

Granie na ekranie.

Zdalna edukacja.


[Dyrekcja]

AKCJA "SZCZEPIMY SIĘ"

Film edukacyjny - Szkoła Ponadpodstawowa

Film edukacyjny - Szkoła Podstawowa - klasy IV-VIII

Materiały edukacyjne na temat szczepień

Materiały informacyjne dot. szczepień MEN

Deklaracja na szczepienia


[Dyrekcja]

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022


Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii

Procedura zawieszenia zajęć

Procedura realizacji zajęć w formie zdalnej lub hybrydowej

Informacje dotyczące nauczania w okresie pandemii

Karta zapisania dziecka do świetlicy szkolnej[Dyrekcja]

Koronawirus


[Dyrekcja]

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży


[Dyrekcja]

BHP uczniów

Szanowni Rodzice,
W ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a Rodzicami i Uczniami informujemy, że zostaną zawieszone przy wejściach do szkoły od strony kościoła św. Barbary i od ulicy Wojciecha „Anonimowe skrzynki na sygnały dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole”.


[Dyrekcja]

Bilety

Uchwałę nr 32/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 18/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchwała ta przedłuża możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7. do 16. roku życia, do dnia 30.09.2018 roku,

Szybki i bezpłatny sposób na wyrobienie karty ŚKUP dla uczniów w Metropolii


[Urząd Miasta Katowice]

Facebook
[Dyrekcja]

Bezpieczeństwo uczniów

>>Pismo Pana Ministra Macieja Kopcia skierowane do Dyrektorów i Nauczycieli,
w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających
z technologii informacyjno-komunikacyjnych<<


[Dyrekcja]

e-podręczniki

Zapraszamy do korzystania ze strony

>>www.epodreczniki.pl<<

Wzbogaca je ponad 3000 zasobów dodatkowych. To pomoce dydaktyczne, atrakcyjne dla uczniów m.in. ze względu na materiały multimedialne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na samodzielną pracę w domu.


[Dyrekcja]

Dopalacze - gdzie szukać pomocy

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW
>>KLIKNIJ<<

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców[Dyrekcja]

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ANTYBIOTYKÓW>>KLIKNIJ <<


[Dyrekcja]

Doradztwo zawodowe


[K. Kwaśna]

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły odbywa się w trakcie trwania zebrań i konsultacji z rodzicami


[Dyrekcja]

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

[UM KATOWICE]

Dodatkowe Grupowe Ubezpieczenie

Materiały informacyjne


Deklaracja PZU Życie


Oświadczenie OC w życiu prywatnym[Dyrekcja]

Duplikaty

Zgodnie z §26 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych opłatę za duplikat proszę wnosić na nr konta

27 1020 2313 0000 3202 0573 2880

Duplikat Świadectwa - 26.00 zł
Duplikat Legitymacji - 9.00 zł

wniosek do pobrania[Dyrekcja]

MATERIAŁY OBCE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM SERWISIE SĄ PREZENTOWANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.
JEŚLI KTOKOLWIEK UWAŻA, ŻE ICH PREZENTACJA MOGŁABY NARUSZAĆ PRAWA OSÓB TRZECICH OBOWIĄZANY JEST
NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM ZARZĄDZAJĄCEGO NINIEJSZYMI STRONAMI W CELU EWENTUALNEGO USUNIĘCIA TAKICH MATERIAłÓW.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone